Sturing van eigenschappen PHA

  • Onderzoeksproject
Janneke Krooneman Actie 2.jpg

In de overgang van een lineaire naar een circulaire economie bieden PHA’s een uitkomst. Dit duurzame alternatief voor plastics is veelbelovend en groeiende. Om de stap van kleine naar industriële schaal te zetten, is kennis over verschillende toepassingen en opschaling nodig. Het project 'Marktgedreven synthese van fit-for-purpose bioplastics' heeft als doel kennis hierover te verzamelen.

Polyhydroxyalkanoaten? Wat zijn dat?

Polyhydroxyalkanoaten, oftewel PHA's, zijn polymeren die van nature geproduceerd worden door micro-organismen. Deze micro-organismen, zoals bacteriën, fermenteren suikers en vetten tot PHA's. De bacteriën slaan de PHA's op als energiebron. 

Er kunnen verschillende soorten PHA's worden gemaakt, afhankelijk van de voeding die de micro-organismen krijgen, het soort micro-organisme en de omstandigheden. Op industriële schaal wordt suiker of plantaardige olie gebruikt als voedingsbron. Grof genomen kunnen micro-organismen één kilo PHA produceren op basis van drie kilo suiker. Daarnaast wordt er ook geëxperimenteerd met andere voedingsbronnen, zoals afvalwater. 

PHA past in de transitie naar een biobased economie, aangezien het biologisch afbreekbaar is, het niet afhankelijk is van fossiele grondstoffen en breed toepasbaar is. De productie van PHA is relatief nieuw en er wordt nog veel onderzoek gedaan naar de toepassingen, productie en opschaling. Dit project draagt hieraan bij.

Inhoud onderzoek

Onze mensen

Interessegebieden

  • Aarde en Milieu