Buoyant Density Separations: een duurzame scheidingsmethode

  • Onderzoeksproject
ZAP Lab detail.jpg

De zogenaamde Buoyant Density Separations (BDS) is een scheidingsmethode, zoals destillatie of filtratie. Het is technologie waarmee materialen van elkaar gescheiden kunnen worden in een oplosmiddel. Het doel is om de dichtheid van het oplosmiddel aan te passen zodat het tussen de dichtheid van de materialen zit die je wilt scheiden. Hierdoor gaat het lichtere materiaal drijven en het zwaardere materiaal zinken. Het is een duurzame scheidingsmethode die in de industrie kan worden toegepast.

In het BDS-project wordt een energiezuinige, duurzame, goed opschaalbare en niet destructieve scheidingstechnologie ontwikkeld en hiermee draagt het bij aan de gewenste biobased en circulaire transitie. Restromen (uit bijvoorbeeld de agrarische industrie) kunnen mogelijk met de BDS-techniek gescheiden worden en vervolgens gebruikt worden voor commerciële applicaties. De gebruikte oplosmiddelen kunnen worden gerecycled/ hergebruikt. Deze technologie biedt ook mogelijkheden in de farmaceutische industrie om nieuwe en bestaande medicijnen op een betere manier te produceren en/of te ontwikkelen.

Bekijk hier al onze publicaties

Inhoud onderzoek

Dit project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling met cofinanciering van de provincies Drenthe en Groningen.

Onze mensen

Interessegebieden

  • Aarde en Milieu