Hanze impact magazine

Hanze Impact Magazine

​Share your talent. Move the world. Dat is de Hanzehogeschool Groningen ten voeten uit. Ons motto betekent dat wij er alles aan doen om onze wereld elke dag een beetje mooier te maken. De wereld van morgen begint meer dan ooit bij het delen van elkaars kennis en inzichten. En met het Hanze Impact Magazine willen wij die verbinding leggen.

#7: Hanze Impact Podcast: Groene Chemie
Veel van de grondstoffen die we gebruiken voor de miljoenen producten die we produceren zijn niet duurzaam. Ze zijn eindig, fossiel en zeer vervuilend. Daarom zijn er nieuwe duurzame alternatieven nodig die we dagelijks kunnen inzetten bij de productie én na gebruik kunnen terugbrengen in een kringloop van grondstoffen. Aan tafel zitten lector André Heeres en lector Janneke Krooneman. Zij werken beide aan bio-alternatieven voor de huidige chemische sector maar kijken vanuit een geheel andere invalshoek naar het onderwerp. Vinden we de oplossing in chemische modificaties of in de natuur?

#7: De kunst van het anders durven kijken: Ik zie, Ik zie
In 2014 kregen studenten van de Academie Minerva opdracht om tien mensen met dementie te portretteren. Het project ‘ik zie, ik zie’ leidde tot onvermoede inzichten. De belangrijkste? Kunstenaars en zorgprofessionals kunnen veel leren van de manier waarop zij de wereld benaderen

We gaan in dit artikel in gesprek met Anke Coumans die het onderzoek samen met beeldend kunstenaar Herman van Hoogdalem startte. ‘Ik zie, Ik zie’ werd het begin van een stroom aan nieuwe inzichten, onderzoeksprojecten, een boek én een groeiende samenwerking tussen zorg, onderwijs en kunstenaars.

#7: Innovaties in de zorg: Hoe bouwen we aan de menselijke zorg van (over)morgen?
Nieuwe technologie, slimmere systemen, data en algoritmen: ze gaan het zorglandschap ingrijpend veranderen. In dit artikel gaan we in gesprek met Hendrik Erenstein en Daan Tuinstra. Zij houden zich bezig met technologie als VR, XR en AI, maar vooral ook met de vraag hoe je innovaties in het DNA van de zorg verweeft. Want: technisch gezien kan er heel veel, maar de zorgprofessional en patiënt moeten ook mee. 

#7: Leefbaarheid in de wijk: Hoe vergroot je de veranderkracht in leefbaarheidsprojecten?
De buren als mede-onderzoekers én wijkinnovators. Geen top-down of bottom-up onderzoek: maar met elkaar. In dit artikel gaan we in gesprek met onderzoekers Nikki Jepkema en Hiska Ubels. Zij passen nieuwe onderzoeksbenaderingen toe, zoals Citizen Science, om de kloof tussen bewoners en plannenmakers te overbruggen. Voornamelijk in wijken, dorpen en buurten die kampen met armoede, lagere levensverwachting en kansenongelijkheid.

#6: Learning Community Systeemintegratie: de motor én landingsplaats voor de energietransitie

Windparken, zonnevelden, waterstofhubs, slimme laadpalen, buurtbatterijen: ons energiesysteem verandert ingrijpend en de energietransitie komt op stoom. Gezien de ambities is die versnelling broodnodig. Tegelijkertijd wordt de complexiteit van de transitie nu pas écht duidelijk. Want, hoe breiden we ons huidige energiesysteem uit met nieuwe oplossingen? En hoe zorgen we ervoor dat er straks genoeg professionals voorhanden zijn om die transitie te maken? Hierover spreken we Dr. Marten van der Laan en Ans Assies-Kroon.

Hanze Impact Podcast: De routes uit het Zorginfarct

In de zorg loopt het aan alle kanten vast. Steeds meer rapporten en zorgverleners geven dezelfde boodschap af: er is een zorginfarct. Dat betekent dat een deel van de zorg vastloopt, achteruitgaat of mogelijk verdwijnt als we op deze manier doorgaan. Kan de Hanzehogeschool er met praktijkgericht onderzoek voor zorgen dat de zorg in de toekomst duurzaam en werkbaar is? We gaan in deze podcast in gesprek met Dr. Marie Louise Luttik, Gepke Veenstra en Lenie Oziel-Schut die alle drie werken aan een mogelijke route uit het Zorginfarct.

WOO helpt regionale ondernemers verder met online ondernemen

De Werkplaats Online Ondernemen (WOO) helpt Groningse mkb-ondernemers bij het zetten van de volgende stap in het online ondernemen. Om daarmee hun voortbestaan en groei veilig te stellen. Deze ondersteuning biedt WOO via studententrajecten, kennissessies, events en masterclasses. We spreken met projectleider Annette Dupree op dé plek waar onze regionale ondernemers zich verzamelen: De Promotiedagen in het Martiniplaza.

Studentenwelzijn: Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen

Angst, depressie, eenzaamheid: duizenden studenten kampen met psychische problemen en ervaren belemmeringen tijdens hun studie. Bij de Hanzehogeschool willen we voorkomen dat deze studenten hierdoor studievertraging oplopen of zelfs helemaal vastlopen. Onder leiding van Lies Korevaar ontwikkelt het lectoraat Rehabilitatie kennis en methodieken die studenten helpen om hun welzijn te vergroten en hiermee kans op studiesucces.

#5 Samen verschil maken

Onderstaande verhalen komen uit de derde editie van het Hanze Impact magazine verschenen, in juni 2022.

'Dit vraagstuk gaat niet zozeer over technologie, maar over mensen.' 
Nieuwe technologie, slimme systemen, data en algoritmen: ze veranderen ons leven en werk ingrijpend. De Hanzehogeschool wil een centrale rol spelen in deze transitie: met ons onderwijs, in hoe we studenten voorbereiden op de toekomst en in ons onderzoek naar nieuwe technologie – en de gevolgen die dit heeft op onze samenleving. Nick Degens (lector User-Centered Design) en Harm Wesseling (CIO/Directeur Informatisering) gaan in gesprek over de grote kracht van de hogeschool - verbinding. Sway over digitalisering.

'Wij zijn onderdeel van de puzzel én van de oplossing'

Waarom is Groningen de gelukkigste stad van Nederland, terwijl het brede welzijn in de Ommelanden laag is? Hoe gaan we als regio om met de braindrain, krimp en sociale achterstanden? Op het gebied van een duurzame en leefbare samenleving valt nog veel te winnen, aldus Jan Hugo Nuijt (directeur Marketing & Communicatie) en Dorothea van der Meulen (dean van de Minerva Academie en leading dean van het kenniscentrum NoorderRuimte). Ze gaan in de gesprek over de rol van de Hanzehogeschool hierin. Sway over leefbaar en duurzaam. 

'Deze opgave doorsnijdt álle sociale lagen, levensfasen en levensterreinen'

De transitie naar een gezonde samenleving is urgenter dan ooit', schetsen Jeroen Pronk – directeur Centre of Expertise Healthy Ageing  en Petra Petersen – Directeur HR Hanzehogeschool Groningen. 'Nederlanders worden gemiddeld gezien ouder, maar hebben wel steeds minder gezonde jaren voor de boeg.' In dit magazine bespreken ze hoe de Hanzehogeschool meebouwt aan een regio én een leer- en werkgemeenschap waarin we samen in goede gezondheid kunnen leven. Sway over gezond en actief. 

'Bouwen aan het besef dat deze transitie ons allemaal raakt'

Leven in een gezonde en duurzame samenleving waarin we efficiënt gebruik maken van grondstoffen en schone energie. Dit vraagt om een omslag in denken en doen en om nieuwe slimme oplossingen. Carine Joosse (dean Instituut Life Science & Technology, Kenniscentrum Biobased Economy en Centrum Talent en Leren), Jan-jaap Aué (lector Waterstoftoepassingen) en Ciska Bakema (directeur Facilitair Bedrijf) gaan in gesprek over de leidende rol die de Hanze hierin kan spelen. Sway over energie en circulariteit. 

#4 Een wereld verbonden

Onderstaande verhalen komen uit de derde editie van het Hanze Impact magazine verschenen, in april 2022.

'Met dit netwerk zijn we koploper in Europa'

De regio Groningen staat voor een flink aantal uitdagingen. Klimaatverandering en bodemdaling bijvoorbeeld. Maar ook digitalisering of de toenemende vraag naar regionaal verbouwd voedsel. Het zijn grote uitdagingen. Zo groot, dat je ze alleen kunt oplossen als je samenwerkt. Daarom zijn leernetwerken nodig. Netwerken – én fysieke plekken – waar overheden, ondernemers, inwoners, professionals én studenten samen werken aan die uitdagingen. Jelly Zuidersma, lector Wederkerigheid & Leernetwerken en Willem Foorthuis, lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen gaan in gesprek over succesvolle leernetwerken, uitdagingen en veelbelovende resultaten. Sway over leernetwerken.

HydroHub brengt groene waterstof in een stroomversnelling

Groene waterstof: een belangrijk puzzelstukje in de energietransitie. De technologie is er, nu is het de uitdaging om de sprong te maken naar de grootschalige productie ervan. De aanloop hiervoor vindt plaats in het HydroHub MegaWatt Test Center in Groningen. Hier wordt de komende jaren baanbrekend onderzoek gedaan naar de optimalisatie van elektrolysers. 'Essentieel voor de vergroening van de industrie en het Noorden als dé waterstofregio van Nederland', stelt Jan-Jaap Aué, lector energietransitie van de Hanzehogeschool. Sway over HydroHub.

Hanzehogeschool bindt de strijd aan met armoede

Eén op de dertien kinderen of jongeren in Nederland groeit op in armoede. 'Dit heeft enorme impact op hun leven én toekomstkansen', vertelt lector Annelies Kassenberg (lector Jeugd & Leefomgeving). 'Zeker omdat armoede samenhangt met problemen zoals schulden, laaggeletterdheid, eenzaamheid en ongezonde leefstijl.' De Hanzehogeschool werkt daarom aan verschillende strategieën om de armoedeproblematiek te doorbreken: van een handreiking voor scholen tot het vergroten van kansengelijkheid. Sway over armoede.

Podcast over inclusie & diversiteit

In deze podcastserie gaan we in gesprek met twee betrokkenen van de Hanzehogeschool die vanaf een andere invalshoek naar één onderwerp kijken. We vragen ze met elkaar in gesprek te gaan om zo, wellicht, tot nieuwe inzichten te komen. In ieder geval krijgen ze een kijkje in elkaars wereld!

Aan tafel zitten lector Klaske Veth van het lectoraat Duurzaam HRM en senior onderzoeker Karolien Dons van het lectoraat Music in Context. Onder leiding van Dorothea van der Meulen, Dean van Academie Minerva, gaan ze in gesprek over Inclusie en Diversiteit. Sway over inclusie en diversiteit.

 #3 Succesvol innoveren begint bij de juiste vraag

Onderstaande verhalen komen uit de derde editie van het Hanze Impact magazine verschenen, in december 2021.

‌‌Kom anders eens kijken: Thema Algen

In deze nieuwe serie video's gaan we op pad met twee experts die vanuit een andere invalshoek naar één onderwerp kijken. In deze aflevering staan algen centraal. Rob van Haren, lector transitie Circulaire Bio-economie en Kim van den Belt, alumnus van Academie Minerva nemen elkaar mee naar dé plek waar voor hun algen centraal staan. En het contrast kan bijna niet groter: een museum en een laboratorium. Sway over Algen.

‌‌De kracht van startups in de Eems-Dollard regio

Als we aan startups denken, denken we al snel aan het Amerikaanse Silicon Valley, of - iets dichter bij huis - aan onze eigen randstad. Maar het kan nóg dichter bij. Het project Startup Eems-Dollard Regio laat zien hoeveel mogelijkheden er liggen in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Diederich Bakker, lector International Business bij Hanzehogeschool Groningen, woont in Duitsland en werkt in Groningen en combineert het beste van beide werelden in dit crossborder project. Sway over startups in de Eems-Dollard regio.

‌‌Hanze Impact Podcast - Een nieuwe aanpak in Krewerd

In deze tweede aflevering van de Hanze Impact Podcast gaan Ben van Rein, van het lectoraat Aardbevingsbestendig bouwen en onderzoeker Hanneke Pot, van het lectoraat Leefomgeving in Transitie, met elkaar in gesprek over de unieke aanpak van het versterkingsadvies na de aardbevingsproblematiek in het dorp Krewerd. Dat doen ze onder leiding van host Dorothea van der Meulen. Sway [Podcast] over de nieuwe aanpak in Krewerd. 

‌‌Leren en innoveren in de zorg

Nooit een medicijn toedienen voordat je de diagnose hebt gesteld. Een no-brainer: zéker in de zorg. Maar als het om zorginnovatie gaat, gebeurt het te vaak wel op deze manier, constateren Nick Degens (Lector User-Centered Design) en Margreet Schurer (Programmamanager Digital Health). 'De technologie biedt voor alles wel een oplossing. Maar succesvol innoveren begint bij de vraag wat je wilt oplossen.' Aan de hand van het innovatieve project VRAMBO (Virtual Reality voor Ambulancemedewerkers) gaan Nick en Margreet met elkaar in gesprek. Sway over leren en innoveren in de zorg.

Special: Podcast Gezonde Stad

Hoe creëer je een leefomgeving die mensen stimuleert tot gezond gedrag? Lector Gezonde Stad Jeannette Nijkamp, Marieke Zwaving van de gemeente Groningen, Miranda Venekamp-Brandt van VanWonen en Erik Buskens van het UMCG gaan hierover in gesprek onder leiding van lector Mark Mobach. Ze bespreken de combinatie van ruimtelijke en sociale interventies, de essentie van een combinatie van uiteenlopende bloedgroepen in een wijk, routekaarten voor burgerinitiatieven en Ebbingehof. Luister hier de hele podcast via Spotify. 

#2: Toekomstbouwers van nu 

Onderstaande verhalen komen uit de tweede editie van het Hanze Impact Magazine van juni 2021.

Podcast: Klimaatadaptatie

In deze nieuwe podcastserie, de Hanze Impact Podcast, gaan we in gesprek met twee lectoren van de Hanzehogeschool. Zij kijken vanuit verschillende invalshoeken naar één onderwerp. Een onderwerp waar ze zelf al jarenlang aan werken vanuit hun eigen perspectief en eigen methodiek. In deze aflevering gaan Floris Boogaard, langs de as van techniek en Jan van Boeckel, langs de as van kunst met elkaar in gesprek over klimaatadaptatie. Sway over klimaatadaptatie

Kwetsbare ouderen

Minder sociale contacten, niet naar buiten kunnen, gevoelens van angst en onzekerheid. De coronapandemie had enorme impact op het leven van veel 65-plussers. Maar in hoeverre maakte de pandemie ouderen kwetsbaarder dan ze waren en hoe kun je dit in de toekomst voorkomen? We spreken lector Harriët Jager-Wittenaar en hoogleraar Evelyn Finnema over het onderzoek. Sway over kwetsbare ouderen

Gezinsbenadering

Tienduizenden kinderen in Nederland hebben op dit moment een ouder in detentie. De impact hiervan is groot; de kinderen ervaren vaak emoties zoals verdriet, boosheid, schaamte en gemis. Vanuit het Lectoraat Verslavingskunde en Forensische Zorg van lector Eric Blaauw doen Simon Venema en Petrick Glasbergen onderzoek naar gezinsrelaties in gezinnen met een vader in detentie en kindvriendelijkheid in gevangenissen. Sway over gezinsbenadering

Aan beide kanten van het raam 

De coronacrisis had grote impact op de dementiezorg. Op patiënten. Maar evenzogoed op zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Door alle regels en restricties ontstond er een binnen- en een buitenwereld. Lector Anke Coumans zag daarin kansen: "De kunstwetenschappelijke methode helpt door elkaars werelden te leren verkennen en te verbinden." Sway over Aan beide kanten van het raam

#1: Van power flower tot waterstofwijk 

Onderstaande verhalen komen uit de eerste editie van het Hanze Impact Magazine van februari 2021.

Het afrikaantje: een échte power flower

Op het eerste gezicht is het afrikaantje een bescheiden plantje. Maar wie verder kijkt, ziet dat het veel meer in zich heeft. Samen met akkerbouwers, industrie en onderzoeksinstituten neemt de Hanzehogeschool Groningen daarom deel aan een bijzonder onderzoeksproject. Hiermee willen we een volwaardige industrie creëren rondom alle goede eigenschappen van dit sympathieke perkplantje. SWAY over het Afrikaantje

Met UASNL een sterkere stem in Europa

Veertien hogescholen verenigden zich in 2019 in de Universities of Applied Sciences Netherlands (UASNL). Doelstelling: de hogescholen beter positioneren in het centrum van Europa: Brussel. Jolanda Hekman en Eelko Steenhuis vertellen over het grote belang van netwerken en lobbyen. 'Hogescholen hebben écht iets bij te dragen aan de Europese agenda, en die meerwaarde wordt steeds meer gezien.' SWAY over UASNL

Van de waterstofwijk naar hydrogen-valley 

Waterstof (h2), het allerkleinste atoom in ons universum, maar wél eentje dat grote impact kan maken in de energietransitie. In Noord-Nederland wordt daarom volop geïnvesteerd in een heuse waterstofeconomie. De Hanzehogeschool Groningen loopt hierin voorop. Dr. Jan-jaap Aué vertelt over het belang van H2 en welke stappen onderhand al zijn gezet. SWAY over waterstof

Een unieke universiteit staat in de steigers

Van Finland tot Portugal, van Ierland tot Roemenië. Zes Europese kennisinstellingen bouwen aan een universiteit die uniek is z'n soort: de European ENGAGED University. Voornaamste doel? Het verbinden van studenten, medewerkers en kennis om in Europese regio's high impact te kunnen maken. Projectleider Rima Dijkstra praat je bij over de stand van zaken. SWAY over European ENGAGED University.