'Ik werd uitgedaagd om buiten de kaders van mijn onderzoek meer te leren over organische chemie'

  • Student aan het woord
Olav in ZAP Lab 3.jpg

Als student onderzoek doen binnen jouw eigen interesses? Dat kan bij het kenniscentrum Biobased Economy! Olav Zondag, student Chemie, kwam door de minor Sustainable Polymers bij NHL Stenden in de wereld van groene kunststoffen terecht. En die wereld paste hem goed! Zo kwam hij via contacten bij NHL Stenden bij lector André Heeres en senior onderzoeker Erik Keller terecht met de vraag: ik heb interesse in polymeren en ervaring met het doen van analyses. Kan ik bij jullie iets doen?

Bij het kenniscentrum lopen meerdere en diverse projecten binnen de groene chemie en zo was er voor Olav een plek bij het onderzoek van PhD-kandidaat Jarno de Witte. Samen met Jarno heeft Olav onderzoek gedaan naar de chemische recycling van PET-trays. Dit zijn plastics die lastig te recyclen zijn omdat ze bestaan uit meerdere lagen van verschillende plastics. Op dit moment worden PET-trays daarom verbrand of belanden ze het op een afvalbult, wachtend tot het ooit wel gerecycled kan worden. Chemische recycling kan een oplossing bieden.

De focus van Olavs project lag op het proces van chemische recycling zelf: hoe kan dit zo herhaalbaar en groen mogelijk worden gemaakt? Op dit moment wordt chemische recycling op labschaal ontwikkeld, maar uiteindelijk moet het ook op industriële schaal worden toegepast. Het is daarom van belang dat het proces zo min mogelijk energie en materiaal kost.

Een ander probleem van PET-trays: ze bevatten vaak voedingsresten of andere verontreinigingen, waardoor opwerking van het product lastiger is. Olavs onderzoek heeft aangetoond dat het wassen van plastic waardevol is voor de opwerking van het product, omdat het zorgt voor minder verstoppingen in het proces. Dit is belangrijk voor het opschalen, omdat verstoppingen zorgen voor meer kosten en een lagere opbrengst

Ik werd uitgedaagd om ook buiten de kaders van mijn onderzoeksopdracht meer te leren over organische chemie.

Olav kijkt met een goed gevoel terug op zijn stage: ‘Ik kon veel op het lab staan, wat ik fijn vond. Ik heb ook veel geleerd buiten de kaders van mijn onderzoeksopdracht, omdat ik door mijn begeleider en andere onderzoekers werd uitgedaagd om spelenderwijs meer te leren over organische chemie.’

Olav prijst ook de betrokkenheid van de onderzoekers: ‘Je ziet veel dezelfde en bekende gezichten. Zo kwamen ook André en Erik bijna wekelijks langs om te vragen hoe het ging.’

Nu is Olav bezig met zijn afstudeerstage bij Avantium. Dit bedrijf is gespecialiseerd in plastics gewonnen uit groene, biobased grondstoffen. Olav doet tijdens zijn afstudeerstage onderzoek naar de chemische recycling van PEF, een groen alternatief voor PET.

‘Ik raad stage lopen bij het kenniscentrum Biobased Economy aan bij mijn medestudenten. Het is dicht bij huis, wat fijn is. Ga eens langs en kijk of er iets is wat aansluit bij jouw interesses’.