BUFFER+: Duurzaam beheer van veengebieden voor klimaatadaptatie en economische groei

  • Onderzoeksproject
Buffer+.jpg

Het BUFFER+ project streeft ernaar het vermogen van droge veengebieden te herstellen om koolstof en water te absorberen en zo de biodiversiteit en economische groei in de partnerregio's te bevorderen.

Ecologische duurzaamheid en economische ontwikkeling

Het project legt de nadruk op behoud, herstel, beter bestuur en bevordering van nieuwe bedrijfsmodellen in veengebieden om ecologische duurzaamheid en economische ontwikkeling te stimuleren.
De onderzoeksgroep Region-to-Region for Regional Resilience werkt hierin nauw samen met de gemeenten Westerkwartier en Midden-Groningen en de provincie Groningen aan lokale pilots, en samen met de internationale partners aan gezamenlijke strategieën en kennisresultaten.

Onderzoek

Partners

De kracht van het BUFFER+ project ligt in de samenwerking met 21 project partners, 7 geassocieerde organisaties en 5 regio's (Ierland, Frankrijk, Duitsland, België en Nederland).
Het project wordt medegefinancierd door het Interreg NW Europa programma.

Interessegebieden

  • Aarde en Milieu