Anu Manickam

Als associate lector, is Anu Manickam is verantwoordelijk voor de onderzoeksgroep Region-to-Region for Regional Resilience (R2R4RR). Deze onderzoeksgroep, bestaande uit 8 leden, komt voort uit de behoefte om kennis te verzamelen en te integreren voor het versterken van de eigen regio via Europese samenwerking. Hierin ligt de focus op internationalisering en regionale innovatie. De onderzoeksgroep R2R4RR heeft tot doel lokale en regionale belanghebbenden te versterken die te maken hebben met diverse maatschappelijke uitdagingen.

Het ontwikkelen van veerkracht door middel van regionale en interregionale samenwerking gericht op maatschappelijke uitdagingen en de daarvoor benodigde competenties, is een belangrijk aandachtspunt van Anu’s werk en dat van de onderzoeksgroep. Dit omvat het ondersteunen van complexe systemische ontwikkelingen in lokale ecosystemen.

Haar huidig werk is gerelateerd aan Anu’s proefschrift over het toepassen van benaderingen van complexe adaptieve systemen op cluster- en regionale ontwikkeling in het kader van transitie.
Anu’s eerdere ervaring met het beheren en ontwikkelen van masterprogramma's aan verschillende schools van de Hanze, heeft geleid tot het ontwikkelen van educatief materiaal en tools in verschillende Erasmus+-projecten die dienen voor bedrijven, overheden en onderwijsprogramma's.

Anu Manickam.jpg

In de afgelopen jaren heeft Anu mede geschreven aan een aantal publicaties die gericht zijn op professionals die te maken hebben met regionale transities, waaronder "Engaged", "Towards a Resilient Region" en "Regions Taking the Lead". Het boek "Wicked World, Complex Challenges and Systems Innovation" vormt de basis voor een aantal mastermodules over strategie en leiderschap, zowel binnen als buiten de Hanze. Andere publicaties omvatten artikelen in conferentieverslagen, beleidsrapporten en boeken gericht op onderwijs en regionale transities.

Naast haar Phd-onderzoek aan de London South Bank University (2017), heeft Anu o.a. een MBA in International Business en Management (2008) en Intercultural Management (1992) in Groningen gestudeerd. Ook heeft ze in Singapore een bachelor in de Kunsten (1984) en een post-graduate Diploma in Education (1985) behaald.