Medezeggenschap

dames v Martinitoren oostzijde MG.jpg

Medezeggenschap geeft medewerkers en studenten de kans om mee te denken en mee te beslissen over het onderwijs en onderwijs gerelateerde zaken bij de Hanzehogeschool Groningen.

De hogeschool heeft medezeggenschapsraden op verschillende niveaus in de organisatie; de opleidingscommissie van een opleiding(sgroep), de medezeggenschapsraad van een school en de Hogeschoolmedezeggenschapsraad. 

Contactpersoon: Margriet Kazemier ([email protected])