Ons verhaal

11-Hanzehogeschool-Droninger.jpg

Iedereen heeft talent en de wereld om ons heen heeft dat talent hard nodig. Een bijdrage leveren aan de maatschappij kan groot of klein zijn; we doen het altijd vanuit ons gezamenlijke doel om de wereld mooier, gezonder en duurzamer te maken.

Hoe het ooit begon

“Mag ik van u vijf guldens en vijf stuivers?” In de koude winter van 1798 kloppen zes heren aan bij hun welgestelde stadsgenoten met deze vraag. Ze vinden dat er voor de ontwikkeling van stad en ommeland praktijkgeschoolde mensen nodig zijn. Arm of rijk: ieders talent is hard nodig. Overtuigd van hun missie discussiëren ze met elkaar over de op te richten hogeschool. Er is alleen één probleem. Er is geld nodig om een hogeschool te beginnen. En dat geld is er niet.

Dus gaan ze op pad. Om hun stadsgenoten te overtuigen van de noodzaak van hoger onderwijs. Vijf guldens en vijf stuivers is wat ze vragen, een groot bedrag voor die tijd. Maar liefst 350 stadsgenoten leggen hun guldens en stuivers in. En zo ontstaat de hogeschool in Groningen. Eerst gericht op de tekenkunde, scheepvaart en bouwkunde. In de volgende decennia komen er steeds meer studierichtingen bij. De Hanzehogeschool Groningen is daarmee de oudste brede hogeschool in Nederland.

Stevig leernetwerk in het Noorden

Al meer dan twee eeuwen lang bouwen we aan een stevig leernetwerk in het Noorden. Onze kern is onveranderd: we willen van betekenis zijn voor de wereld. We helpen studenten en professionals met het ontdekken van hun talent. We begeleiden hen in het verder ontwikkelen van talent.
Bij de Hanze zijn we betrokken bij ieder individu. Tegelijkertijd maken we allemaal onderdeel uit van iets groters. De plek waarin alles samenkomt? Onze leergemeenschappen. Daar ontmoeten studenten, onderzoekers, docenten en de beroepspraktijk elkaar. Plekken waar we nieuwe verbindingen leggen, waar we samen onderzoeken en innoveren, waar we kansen zien en benutten en waar we fouten durven te maken. Een stap achteruit, twee stappen vooruit. Om verder te komen. Om van elkaar te leren.

Samen maken we het verschil

We zien de kracht van samenwerken. Juist door vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstuk te kijken, komen we tot de oplossing. Samen zetten we ons talent in voor de wereld om ons heen. Om transities te versnellen. Om bij te dragen aan de maatschappelijke opdrachten van het Noorden. En om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals.

share your talent. move the world.