Onze strategie

01-Hanzehogeschool-Droninger.jpg

In het strategisch beleidsplan 2021-2026 'Betrokken en wendbaar' staat waar we de komende vijf jaar als hogeschool aan werken. Noord-Nederland is een krachtige, ondernemende regio met Groningen als de gezondste stad van Nederland. De regio is voorloper in energietransitie, heeft een Europese voorbeeldrol op het gebied van active and healthy ageing en heeft als agrarische regio veel mogelijkheden voor ontwikkeling van de circulaire economie.

Vanuit vier maatschappelijke opdrachten en de Sustainable Development Goals werken we aan drie strategische ambities:

  1. We bieden voor iedereen die zich wil ontwikkelen passende leerroutes met erkende kwalificaties
  2. We doen praktijkgericht onderzoek met zichtbare impact op onderwijs en samenleving
  3. We zijn een lerende, wendbare en toegankelijke organisatie

Dit is hoe we onze maatschappelijke opdrachten in de praktijk vertalen:

Versterking van een leefbaar en duurzaam Noord-Nederland

Goed onderwijs, meedoen aan de samenleving, mentaal welzijn en zingeving zijn voorwaarden voor een duurzame samenleving. De regio is dé plek waar de samenleving begint. Daarom richten we ons op de regio, als plek waar mensen de kans krijgen om zich te ontwikkelen en een maatschappelijke bijdrage te leveren. We bouwen mee aan een krachtige regio door flexibel, innovatief en interdisciplinair onderwijs en praktijkgericht onderzoek. We zetten een tandje bij met onze maatschappelijke opdrachten ‘transitie naar gezonde en actieve samenleving’, ‘digitale transformatie’ en ‘energietransitie en circulariteit’.

Transitie naar een gezonde en actieve samenleving

Hoe houden we Nederland gezond en actief? Terwijl de gezondheidsverschillen tussen mensen toenemen, de kansen voor kinderen die opgroeien in arme gebieden afnemen en grenzen van onze zorgcapaciteit steeds zichtbaarder worden. Door vergrijzing en afname van de beroepsbevolking zal deze tendens niet vanzelf keren. De urgentie van de transitie van ‘gezondheidszorg naar zorg voor gezondheid’ is ongekend groot. Om die transitie te versnellen, leggen we steeds meer verbindingen tussen gezondheids- en welzijnsvraagstukken. Waarbij we economische aspecten, digitalisering en human capital niet uit het oog verliezen.

Digitale transformatie

Slimme digitale systemen verzamelen en analyseren voortdurend grote hoeveelheden data. Daarmee leveren ze informatie die ons leven en werk op nog niet voor te stellen manieren zullen veranderen. In ons onderzoek en onderwijs werken we aan deze veranderingen. Aan het toepassen van de nieuwste technologieën, kunstmatige intelligentie en slimme connectiviteit. Ook werken we aan de maatschappelijke en economische gevolgen van deze transitie, zoals aan digitale geletterdheid en digitaal ondernemen. Iedereen zal zich meer digitale vaardigheden eigen moeten maken. Leven Lang Leren wordt de norm.

Energietransitie en circulariteit

Leven in een gezonde en duurzame samenleving, waarin we efficiënt gebruik maken van grondstoffen en schone energie. Waarin we zorgen voor hernieuwbare energiebronnen voor onze kinderen, kleinkinderen en generaties in de toekomt. Reduce, reuse and recycle. Dat vergt een omslag in denken en doen en nieuwe slimme oplossingen voor processen en producten. In de transitie naar een circulaire economie werken we samen met burgers, organisaties en bedrijfsleven om technische innovaties, veranderingen in wet- en regelgeving en nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. We stimuleren ondernemerschap om deze transities mogelijk en succesvol te maken. Met onze omgeving vormen we een lerende kennisgemeenschap: ondernemend, netwerkgestuurd en regionaal.

Sustainable development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Afspraken gemaakt door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties. En op basis van wereldwijde inbreng. We omarmen de SDG’s en dragen daaraan bij binnen onze leergemeenschappen en vanuit onze organisatie. Zo stimuleren we studenten om de SDG’s te omarmen en te kiezen welke het best aansluit bij hun interesses.

Lees meer over SDG's binnen de Hanze

SDG Sustainable development goals.png

Strategisch beleidsplan 2021-2026

Bekijk het document hier:

Zernikecampus portrait mist en zonsondergang 2021.jpg