Diversiteit & inclusie

Hanze International City Center-6013.jpg

Het hbo is de laatste decennia steeds diverser geworden. Dat is inspirerend, maar zorgt ook voor nieuwe vraagstukken. Inclusie is noodzakelijk in een diverse onderwijscontext. Zonder inclusief onderwijs wordt talent gemist.

Een diverse en inclusieve werk- en leeromgeving zorgt ervoor dat talent optimaal kan worden benut. Onderwijs en onderzoek worden verrijkt door de aanwezigheid van diversiteit in perspectieven. Dit komt de student, de organisatie en het werkveld ten goede; dat vraagt om kennis en vaardigheden die aansluiten bij maatschappelijke opgaven. 

Diversiteit en inclusie binnen de Hanze

Neem contact op

diversity_month_hanze_2023.png