Sustainable Development Goals (SDG's)

Groepswerk in Noorderplantsoen 2022.jpg

Als hogeschool dragen we bij aan de Sustainable Development Goals (SDG's), vanuit onze maatschappelijk betrokkenheid.

In onze Ambitie 2030 hebben we die betrokkenheid verwoord en in ons strategisch plan hebben we die vertaald naar onze 4 maatschappelijke opdrachten. Een aantal jaren geleden zijn we eigenlijk met die ambitie al gestart door een concreet programma te starten gericht op duurzaamheid en daarmee de SDG’s. De komende jaren zal dat programma worden ondergebracht in de maatschappelijke opdrachten zoals geformuleerd in ons strategisch beleidsplan 2021-2026.

We doen dit via vernieuwende combinaties vanuit ons onderzoek en onderwijs, met focus op vier voor het Noorden relevante maatschappelijke opdrachten:

  • energie & circulair;
  • gezond & actief;
  • duurzaam & leefbaar;
  • digitaal & verbonden.

Lees er meer over op de pagina onze strategie.

Sustainable Development Goals

In 2018 hebben we de Sustainable Development Goals (SDG's) omarmd. Onze hogeschool was een van de eerste hogescholen die het SDG-charter van SDG Nederland ondertekende. Inmiddels hebben alle hogescholen dat gedaan. De scholen zijn verenigd in een netwerk dat bestaat uit de Vereniging Hogescholen en SDG Nederland. Deze coalitie maakt gezamenlijk stappen om het hoger onderwijs te laten bijdragen aan de SDG's.

In 2019 hebben alle organisatieonderdelen van onze hogeschool de SDG’s opgenomen in hun jaarplan en in 2021 zijn de SDG’s ook verankerd in het strategisch beleidsplan. Onze hogeschool zet zich langs drie sporen in voor duurzaamheid: organisatie, onderzoek en onderwijs. Wij zien het als onze opdracht om een voorbeeldrol te vervullen op het gebied van duurzaamheid. Een belangrijk ijkpunt hierin is de start van de GreenQuest en de start van het Green Team.

GreenQuest

In de afgelopen jaren hebben we invulling gegeven aan de voorbeeldrol die wij ambiëren op het gebied van duurzaamheid. Als eerste onderwijsinstelling in Nederland zijn we gestart met de GreenQuest. Dat is een zoektocht naar groene innovaties om Nederland te helpen verduurzamen. Voor de periode tot 2025 hebben we vier doelstellingen geformuleerd.

1. Hanzehogeschool draait de aardgaskraan dicht
Het plan van aanpak Hanze Aardgaslos loopt op schema. Dit betekent dat onze hogeschool in 2025aardgasloos is. In 2022 is de nieuwbouw van de Van OlstBorg opgeleverd, waarmee ook bij dit gebouw de gaskraan dicht kon worden gezet.

De overheid heeft met een groot aantal sectoren een meerjarenafspraak gemaakt over de verbetering van de energie-efficiëntie. Vanaf januari 2022 hebben we de signaleringsrapportage energieverbruik getest in twee van onze gebouwen. Deze rapportage zorgt ervoor dat er maandelijks kan worden ingegrepen bij sterk afwijkende energieverbruiken in een gebouw.

2. Hanzehogeschool wordt een zero waste instelling
Onze hogeschool produceert nu ruim 400.000 kilo afval per jaar, waarvan 68 procent bestaat uit restafval. Van het restafval is 70 procent recyclebaar, mits dit gescheiden wordt ingezameld. Hierin kunnen we nog verder verbeteren. In 2022 is er een nieuwe aanbesteding geweest voor het gescheiden ophalen van afval.

3. Hanzehogeschool creëert rolmodellen
We stimuleren onze medewerkers om zich te ontwikkelen tot duurzaam rolmodel. Dit leidt ertoe dat op steeds meer plaatsen het beleid en onze intrinsiek gemotiveerde collega’s elkaar versterken, met duurzame resultaten tot gevolg. Het idee van het rolmodel is dat zij studenten het goede voorbeeld geven en enthousiasmeren. Daarnaast ondersteunt de Hanzehogeschool het gedachtegoed dat docenten belangrijke ambassadeurs zijn op het gebied van duurzaamheid. Met behulp van EduSTA kunnen docenten een Digital Open Badge ontvangen na het volgen van bijvoorbeeld workshops in het kader van de SDG’s, zodat zij deze internaliseren en kunnen fungeren als inspirators en rolmodellen voor studenten.

4. Iedere student een duurzame ambassadeur
We moedigen studenten en medewerkers aan om zich te ontplooien: als professional, maar ook als mens die zich verantwoordelijk voelt voor de wereld om zich heen. In het Green Ambassador Programma werken schools, samen met de ondersteunende diensten, Centres of Expertise en kenniscentra aan een hogeschool die studenten inspireert tot het inzetten van hun talenten voor een betere wereld. Als duurzame ambassadeurs zijn studenten van onze hogeschool in staat de doelen in hun (toekomstige) vakgebied toe te passen en uit te dragen in het werkveld. Vorig jaar zagen we een exponentiele groei van het aantal groene ambassadeurs naar meer dan 1.900. Dit was bijna een verdubbeling van het totaal van de eerste vier jaar.

Het doel is om bij steeds meer opleidingen het Green Ambassador Programma te implementeren in het curriculum, zodat steeds meer studenten duurzaam worden opgeleid. Daarnaast zijn we betrokken bij meerdere SDG-challenges om zo studenten te stimuleren in duurzaam denken. Voorbeelden zijn de SDG-Challenge, Kledingfabriek van de Toekomst en de SDG-Action Day.

Green HUB en Green Team

In de Green HUB worden rolmodellen en ambassadeurs zichtbaar en aan elkaar verbonden. De Green HUB heeft een groot netwerk binnen en buiten onze hogeschool en werkt hierbij intensief samen met het Green Team. Dit is een team enthousiaste collega’s vanuit alle geledingen van de organisatie, die duurzaamheid binnen onze hogeschool aanjaagt. Zij inspireren, adviseren en verbinden collega’s, projecten en beleidsontwikkeling.