Raad van Toezicht

Zernikecampus-46.jpg

De Raad van Toezicht ziet toe op een adequate besturing van de Hanzehogeschool. De taken van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de wet en in de statuten van de Stichting Hanzehogeschool Groningen.

De Raad van Toezicht hanteert daarbij zijn eigen Visie op Toezicht. De Raad van Toezicht van de Hanzehogeschool Groningen bestaat uit zeven leden. De voorzitter van de Raad van Toezicht is mevrouw drs. D. Boonstra. De leden hebben zitting voor een termijn van vier jaar en treden af volgens een vastgesteld rooster van aftreden

Samenstelling commissies Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft 3 commissies ingesteld. Dit zijn de Auditcommissie, de Commissie Onderwijs en Onderzoek en de Remuneratiecommissie.

  • Auditcommissie: de heer ir. J.J. Fennema, de heer drs. R.B. Reekers en mevrouw dr. B.N. Petkova
  • Commissie Onderwijs en Onderzoek: Mevrouw dr. C.Y. Sikkema en mevrouw prof. dr. C. Wijmenga
  • Remuneratiecommissie: mevrouw drs. D. Boonstra en de heer Y. Tewelde MScBA