Organogram

Docent HanzePro voor klas 2023

Op deze pagina kun je het organogram vinden van de Hanzehogeschool Groningen. Het organogram laat zien hoe de organisatiestructuur van de Hanze is.

Organogram

De Hanzehogeschool Groningen bestaat uit drie Centres of Expertise, vier kenniscentra, 16 schools, 5 stafbureaus en het Facilitair Bedrijf. Deze worden aangestuurd door het College van Bestuur. De Raad van Toezicht benoemt de leden van het College van Bestuur, adviseert en stimuleert het College van Bestuur en houdt toezicht op haar beleid en functioneren.