Governance

Van OlstBorg en omliggende gebouwen zondersondergang 2021

De Hanzehogeschool Groningen onderschrijft de uitgangspunten van de branchecode Goed Bestuur HBO (2013) en heeft de uitwerking daarvan vastgelegd in verschillende bestuurlijke regelingen. ​De Hanzehogeschool Groningen staat daarnaast geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Stichting Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen

De branchecode Goed Bestuur HBO schrijft onder andere voor dat nevenfuncties en financiële gegevens van de leden van het College van Bestuur openbaar worden gemaakt.

ANBI

​De Hanzehogeschool Groningen staat geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze ANBI-status betekent dat alle giften die gedaan worden aan de Stichting Hanzehogeschool Groningen aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Het fiscaal nummer (RSIN) van de Stichting Hanzehogeschool Groningen is: 801441213. Bekijk hier de ANBI-gegevens van de Hanzehogeschool Groningen.

Kijk voor meer informatie over ANBI op anbi.nl