Petra Smeets

petra smeets.jpg

​Petra Smeets is per september 2019 lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen. Smeets studeerde Economisch Publiekrecht/Europees Recht aan de Universiteit Utrecht. Na een carrière bij het ministerie van Economische Zaken vervulde zij diverse functies bij de N.V. Nederlandse Gasunie, onder meer als CIO/Directeur ICT en Directeur Corporate Finance.

‘Maatschappelijk relevant werk doen vind ik waardevol en is een rode draad in mijn carrière. Persoonlijke ontwikkeling, gelijke kansen en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij zijn voor mij belangrijk. Zelf heb ik, als eerste generatie student, de kans gekregen om door te leren, om mij telkens verder te ontwikkelen en nieuwe dingen te ontdekken. Dat gun ik iedereen; iedereen zou deze kans moeten krijgen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat studenten zich thuis voelen op de Hanze en goed begeleid worden in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.’

Nieuwe verbindingen leggen

‘Waar ik enorm trots op ben is dat we als Hanze in de haarvaten van de regio aanwezig zijn. Onze lectoren, docenten en studenten vinden samen met organisaties en bedrijven in de regio antwoorden op allerlei praktijkvraagstukken. Daarmee kunnen we de kracht van de regio versterken. Juist omdat we als Hanze een brede multisectorale hogeschool zijn. Van techniek tot economie en van zorg  tot kunst, we hebben het allemaal in huis. Dat biedt ons de mogelijkheid om nieuwe verbindingen te leggen tussen verschillende opleidingen en onderzoeksdomeinen en daarmee innovatief bezig te zijn. Daar word ik heel blij van.’

Portefeuilles

  • Financieel Economische Zaken
  • Facilitair Bedrijf (excl. Studentenzaken)

Kenniscentra/Centres of Expertise

  • Centre of Expertise Healthy Ageing incl. Health Hub Roden

Schools

  • Academie voor Gezondheidsstudies
  • Academie voor Verpleegkunde
  • Instituut voor Sportstudies
  • Academie voor Sociale Studies
  • Pedagogische Academie

Nevenfunctie

Lid Raad van Toezicht Noord Nederlands Orkest (NNO).

Ondersteuning