De Groot Brugmansfonds

Academie Minerva_Projectweek 2022_Dag 3_Tom van Huisstede_46.jpg

Voor ondersteuning van Bachelor en Master studenten van Academie Minerva is de Stichting De Groot Brugmans in het leven geroepen. De stichting biedt een reisfonds en een calamiteitenfonds aan.

De Groot Brugmans Reisfonds

Ben je student bij Academie Minerva (Bachelor of Master) en ga je in het kader van je opleiding naar het buitenland? Dan kun je een financiële bijdrage aanvragen uit het De Groot Brugmans Reisfonds van max. € 1.850,-  als het gaat om:

  1. Een individueel studiegerelateerd project of onderzoek  in het buitenland waarvoor je na afronding studiepunten krijgt (m.u.v. projecten of onderzoeken ten behoeve van je eindexamen; hiervoor kun je geen bijdrage aanvragen uit het De Groot Brugmans Reisfonds).
  2. Een uitwisselingsprogramma binnen het curriculum van je opleiding met een partneracademie/-universiteit  voor beeldende kunst buiten de Europese Unie. Voor uitwisselingsprogramma’s met partneracademies binnen de Europese Unie (en voor IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, de Republiek Noord-Macedonië, Servië en Turkije) kun je een Erasmusbeurs voor studie aanvragen.
  3. Een opleiding gerelateerde stage buiten de Europese Unie. Voor stages binnen de Europese Unie (en voor IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, de Republiek Noord-Macedonië, Servië en Turkije) kun je een Erasmusbeurs voor stage aanvragen.

Voor meer informatie over het aanvragen van een bijdrage uit het De Groot Brugmans Reisfonds, ga naar mijnhanze.nl.

NL Scholarship

Het bestuur van het De Groot Brugmansfonds beoordeelt ook de aanvragen voor het NL Scholarship Uitgaand. Het bestaat uit een éénmalig bedrag van € 1.250,- voor studenten die willen studeren, stage lopen of een onderzoek doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU en Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

Voor meer informatie over de procedure voor het aanvragen van een NL Scholarship Uitgaand, ga naar mijnhanze.nl.

De Groot Brugmans calamiteitenfonds

Dit calamiteitenfonds voorziet in een financiële bijdrage van maximaal €250,-  voor studenten van wie de studievoortgang wordt belemmerd omdat ze zelf onvoldoende financiële middelen hebben.

Contactgegevens:

Contactpersoon: Mireille Uytenbogaardt (niet voor aanmelding)
Praediniussingel 59, 9711 AG Groningen
Postbus 1329, 9701 BH Groningen
Email: [email protected]