Werkplaatsbijdrage

werkplaatsbijdrage_academie_minerva.jpg

In de werkplaatsen werk je met materialen als hout, metaal, kunststof, fotomateriaal, en meer. Daarnaast maak je gebruik van apparatuur (camera, beamer, etc.) en persoonlijke beschermingsmiddleen (veiligheidsbril, schort, handschoenen, etc.). De kosten voor deze materialen en middelen zijn gedeeltelijk inbegrepen in het lesgeld voor zover de verplichte instructies en lessen.

Als je aan je eigen opdrachten begint, moet je betalen voor het gebruik van je eigen materialen en middelen. Met de werkplaatsbijdrage kan je in een keer de kosten dekken voor het schooljaar voor kleine materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Per schooljaar zou deze bijdrage ongeveer €95 zijn. Dit kan in gedeeltes betaald worden.