Open Call OffCourses

open_call_off_courses.jpeg

Met het jaarlijkse OffCourse programma brengt Academie Minerva traditiegetrouw het werkveld naar de academie, om onverwachte combinaties uit te lokken in de cross-disciplinaire setting van verschillende opleidingen. We zijn verheugd om opnieuw de OPEN CALL aan te kondigen voor deelname aan het OffCourse programma van volgend academiejaar, georganiseerd door de gezamenlijke opleidingen van Academie Minerva.

De OffCourses vormen een projectmatig programma waarin studenten van verschillende leerjaren, disciplines en opleidingen samenwerken aan speciale projecten die geïnitieerd worden door kunstenaars (gericht op: beeldende kunst, design, architectuur, muziek, dans, theater, eten, natuur, leven en onderzoeksvragen). Elk semester biedt Academie Minerva een nieuwe collectie van 20 'courses', wat de mogelijkheid creëert om praktijken in ons onderwijs te brengen die actuele, urgente en experimentele vraagstukken op een lokale en een mondiale schaal onderzoeken. Alle OffCourses zijn gepland op vrijdag.

De OffCourses vormen daarmee een substantieel onderdeel van het studieprogramma (5 EC)* en bieden een breed scala aan keuzevakken voor studenten om deel te nemen aan interdisciplinaire en opkomende kunst- en ontwerppraktijken.

Experimenteel leren door te maken geeft deze groepen innovatieve expertise in een breed scala van gebieden, bijvoorbeeld onderzoek in materialiteit en lichamelijkheid, technologie in relatie tot duurzaamheid of kunst en artistieke praktijken in een sociale, milieu- of interculturele context.

In deze gezamenlijke projecten wordt artistiek maken (medium- of discipline-gestuurd) gecombineerd met onderzoeken (artistiek onderzoek) en/of delen (op allerlei participatieve manieren).

Het Kenniscentrum Kunst & Samenleving en het Projectbureau van Academie Minerva kunnen ook een actieve rol spelen in het begeleiden van projecten.

* 5 EC is een studiebelasting van ongeveer 140 uur. (1EC=28uur) Deze 140 uur zijn inclusief 40 (16 x 2,5) contacturen op vrijdag.

Bekijk de leerdoelen

Aanmelden
Je wordt van harte uitgenodigd een voorstel in te dienen voor een OffCourse voor studiejaar 2023/2024.  Het voorstel moet verplicht in het format (zie bijlage) zijn ingevuld. Stuur je voorstel (of vragen) vóór maandag 1 mei 2023 naar [email protected]

Open Call format (bijlage)

Goed om te weten:

  • Werklast
    De docentenwerklast van een reguliere OffCourse is 56 uur. Een docent geeft de studenten 16 x 2,5 uur les (totaal 40 uur), en werkt ook een paar uur met ze aan de presentatie voor de website (Show Off). De resterende werklast is voor het voorbereiden en beoordelen.
  • Betaling (voor docenten die nog niet in dienst zijn van de Hanze)

    We bieden je een tijdelijk dienstverband voor 56 uur (of 28 uur in het geval van duodocenten). Hieraan gekoppeld, maar afhankelijk van de woonplaats, is de HG-reiskostenregeling. Als je voorstel is opgenomen in het programma, ontvang je van ons secretariaat een aparte bericht met vragen over de bijzonderheden van je persoonlijke situatie. Je wordt aangesteld als hbo-docent-onderzoeker A en wordt uitbetaald in schaal 11, trede 3. Je ontvangt vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8%.