OffCourses

open_call_off_courses.jpeg

Met het OffCourse programma wil Academie Minerva onverwachte combinaties uitlokken in de cross-disciplinaire setting van verschillende opleidingen.

De OffCourses vormen een projectmatig programma waarin studenten van verschillende leerjaren, disciplines en opleidingen samenwerken aan speciale projecten die geïnitieerd worden door kunstenaars (gericht op: beeldende kunst, design, architectuur, muziek, dans, theater, eten, natuur, leven en onderzoeksvragen). Elk semester biedt Academie Minerva een nieuwe collectie van 20 'courses', wat de mogelijkheid creëert om praktijken in ons onderwijs te brengen die actuele, urgente en experimentele vraagstukken op een lokale en een mondiale schaal onderzoeken. Alle OffCourses zijn gepland op vrijdag.

De OffCourses vormen daarmee een substantieel onderdeel van het studieprogramma (5 EC)* en bieden een breed scala aan keuzevakken voor studenten om deel te nemen aan interdisciplinaire en opkomende kunst- en ontwerppraktijken.

Experimenteel leren door te maken geeft deze groepen innovatieve expertise in een breed scala van gebieden, bijvoorbeeld onderzoek in materialiteit en lichamelijkheid, technologie in relatie tot duurzaamheid of kunst en artistieke praktijken in een sociale, milieu- of interculturele context.

In deze gezamenlijke projecten wordt artistiek maken (medium- of discipline-gestuurd) gecombineerd met onderzoeken (artistiek onderzoek) en/of delen (op allerlei participatieve manieren).

Het Kenniscentrum Kunst & Samenleving en het Projectbureau van Academie Minerva spelen ook een actieve rol in het begeleiden van projecten.

* 5 EC is een studiebelasting van ongeveer 140 uur. (1EC=28uur) Deze 140 uur zijn inclusief 40 (16 x 2,5) contacturen op vrijdag.

Voor studiejaar 2024-2025 is er geen open call beschikbaar.