Docent Chris Attai kanshebber voor verkiezing Docent van het Jaar

  • Nieuws
Chris Attai
Chris Attai docent van het jaar

Chris Attai, docent International Physiotherapy Programme (IPP), zit bij de vier finalisten voor de verkiezing Docent van het Jaar. De winnaar krijgt 25 maart de prijs uitgereikt door demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf.

Fotobron portretfoto: Pepijn van den Broeke

De Docent van het Jaar verkiezing wordt georganiseerd door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Het doel van de verkiezing is om inspirerend en goed docentschap in het hoger onderwijs in het zonnetje te zetten. Chris Attai werd aangedragen als Docent van het Jaar namens de Hanzehogeschool Groningen vanwege zijn sterke inzet en unieke benadering waarmee hij een positieve impact maakt op het welzijn en de intrinsieke motivatie van studenten. In januari ontving hij een Hanze-onderscheiding uit handen van de dean van de Academie van Gezondheidsstudies, Dominicus Kamsma (zie foto).

Waarom Chris de verkiezingen won

Studenten geven aan dat zijn inzet vaak verder reikt dan strikt noodzakelijk is en dat hij in staat is om complexe theorieën op een begrijpelijke manier uit te leggen. Zoals één student het uitdrukte: "Chris is zeer betrokken en legt de theorie heel goed uit. Hij neemt veel verantwoordelijkheid en brengt een brede achtergrond aan kennis met zich mee. Ik heb veel van hem geleerd. Hij neemt zijn werk zeer serieus en steekt enorm veel energie in zijn onderwijs. Hij is altijd voorbereid, zelfs op korte termijn."

Wat Chris onderscheidt als leraar is zijn toewijding, passie en sterke bijdragen aan het onderwijs. Hij wordt bewonderd om zijn toewijding aan zijn vakgebied, zijn persoonlijke benadering van onderwijs en zijn vaardigheid om studenten voor te bereiden op zowel de theoretische als de praktische aspecten van fysiotherapie, met speciale aandacht voor het psychologische aspect, of zoals een van zijn studenten opmerkt: "Hij begrijpt wat er speelt in de zaal en is in staat kennis op een passende manier over te brengen, waardoor studenten worden voorbereid op het psychologische domein, wat vooral in deze tijden van groot belang is in de zorgsector."

Academische achtergrond

Chris begon aan de Hanze als niet-EU-student aan het International Physiotherapy Programme, maar zijn academische opleiding begon in Trinidad en Tobago waar hij psychologie studeerde. Na zijn afstuderen aan de Hanze leverde hij een zeer waardevolle bijdrage aan de ondersteuning van internationale studenten tijdens de pandemie. Als voormalig internationaal student begreep hij als geen ander met welke uitdagingen studenten uit andere delen van de wereld in die periode te maken kregen. Ongetwijfeld kwam zijn achtergrond in de psychologie daarbij goed van pas.

Op de vraag waarom hij ervoor koos om docent fysiotherapie te worden in plaats van in de psychologie te gaan werken, antwoordde Chris: "Ik wist meteen dat ik therapeut wilde worden." Aanvankelijk wilde hij werken met kinderen die met geweld te maken hadden gehad, maar zijn docenten vertelden hem dat dit een moeilijk vakgebied was om in te blijven werken op langere termijn en adviseerden hem daarom om iets anders te zoeken. Door fysiotherapeut te worden, heeft hij zijn beide interesses bij elkaar kunnen brengen. Zelfs nog meer nu hij als docent werkzaam is, zo lijkt het.

Benadering van het onderwijs

Chris is van mening dat "elk individu uniek is en een andere leerstijl heeft. Het optimaliseren van lessen kan worden bereikt door rekening te houden met de verschillende leerstijlen binnen een groep. Een gepersonaliseerde aanpak is daarbij cruciaal. Vaak zijn lessen vooraf bepaald met het idee van "dit is hoe het gaat worden", maar op deze manier worden niet alle studenten effectief bereikt. Ik vind het belangrijk dat elke leerling die mijn klas verlaat er iets heeft geleerd."

Hij vindt het belangrijk om een veilige omgeving te creëren waarin sprake is van wederzijds respect  en waar studenten vragen durven te stellen. "Ik betrek mijn studenten bij mijn manier van lesgeven. Ik vraag ze hoe ze zouden willen leren. Dit versterkt hun autonomie. Elke groep is dus anders. Sommige groepen geven de voorkeur aan een aanpak waarin wordt samengewerkt, andere groepen geven de voorkeur aan een meer individuele aanpak."

Als voorstander van een meer collaboratieve benadering van het onderwijs zou hij graag een systeem willen zien waarin meer aandacht wordt besteed aan individuele leerstijlen. Daarvoor is een flexibeler systeem nodig dat zich richt op wat studenten nodig hebben in plaats van wat hen wordt aangeboden.

Interessegebieden

  • Gezondheid en Sport