Voedselbos wordt collegezaal in de buitenlucht

  • Nieuws
Opening voedselbos
Opening voedselbos Piet Zijlstra

Bij BuildinG, de proeftuin voor klimaatadaptatie, circulariteit en duurzaamheid binnen de Hanze, verrijst een voedselbos. Het duurzame initiatief was jarenlang de droom van Piet Zijlstra, projectleider bij BuildinG. Nu ontstaat er een plek voor buitencolleges waar studenten ook onderzoek doen en verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. Zijlstra: “We willen een toegankelijk leefgebied creëren waar natuur, onderwijs, bedrijven en lokale gemeenschappen samenkomen.”

Fotobron: Piet Zijlstra en Jan Johan ten Have
Tekst: Jan Willem Kerssies

“Ik heb, samen met onderzoeker Joey Koning, twee jaar geleden al een verkenning gedaan om een tiny forest te realiseren op de campus”, begint Zijlstra te vertellen. “Zo’n initiatief was toen echter wat te duur.” Dat weerhield Zijlstra (op de foto vooraan tweede van rechts) er niet van om te blijven dromen van een klein bos bij BuildinG. “Ik zit in de ledenraad van de Rabobank. Tijdens een bijeenkomst werd mij gevraagd waar ik nog van droomde: ‘een voedselbos bij BuildinG’, was mijn antwoord. Carlo Ezinga, coöperatief directeur Rabobank Groningen Drenthe, onthield deze opmerking. Toen de bank ter ere van het 125-jarig bestaan extra geld uit mocht uitgeven aan duurzame initiateven, kwam Carlo bij mij met de mededeling dat we een voedselbos kunnen gaan realiseren. Rabobank ondersteunt het project met 125.000 euro. Daar zijn we heel dankbaar voor”, aldus Zijlstra. Ezinga over de aanleg van het voedselbos bij BuildinG: “Realisatie van voedselbossen past bij onze missie om onze gezamenlijke leefwereld sterker en toekomstbestendiger te maken. Het bos is niet alleen ecologisch waardevol, maar wordt ook gebruikt voor onderwijs en innovatie en is toegankelijk voor iedereen.”

Hoefijzervorm 

Het voedselbos bij BuildinG bestaat uit inheemse bomensoorten en appel-, peren en notenbomen. Het bos heeft een hoefijzervorm. Zijlstra: “Zo krijg je een soort collegezaalomgeving. We willen graag dat er lessen plaatsvinden in het voedselbos. Student Jurre van der Velde is betrokken bij het voedselbos als buitenlokaal voor onderwijs. Hij is bezig met het ontwerp en indeling. Het bos wordt ongeveer 20 meter breed en 30 meter lang. Als het gereed is gebruiken we het bos ook voor onderzoek naar bijvoorbeeld het verkoelend effect van bomen, biodiversiteit en het groeiproces van bomen. Kunnen de bomen die we planten goed gedijen naast BuildinG? In de omgeving van het voedselbos ligt al een strook natuur van de gemeente met bomen, struiken en verschillende soorten vogels. We willen met ons bos ook de verbinding maken met bestaande natuur.”

Samenwerking mbo

Stichting Koploperbos levert de bomen voor het voedselbos. De stichting speelt een belangrijke rol in het bevorderen van voedselbosinitiatieven en helpt intrinsiek gemotiveerde mkb-bedrijven, onderwijs en andere organisaties om zo duurzaam mogelijk te ondernemen. Voor het voedselbos wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met het mbo en bedrijfsleven. “Het bos moet ook onderhouden worden. Dat is een mooi onderwijsproject voor mbo-studenten. De eerste contacten met AOC Terra zijn ook al gelegd. Op de campus zijn veel bedrijven aanwezig. We hopen dat medewerkers gebruik gaan maken van het bos als ontmoetingsplek. We willen een toegankelijk leefgebied creëren waar natuur, onderwijs, bedrijven en lokale gemeenschappen samenkomen.”

Friluftsliv

Het voedselbos gaat ook ingezet worden voor het concept Friluftsliv. Dit Noorse begrip betekent ‘leven in de open lucht’. Het gaat over leren in, van en over de natuur. Friluftsliv biedt mogelijkheden om op nieuwe manieren te werken aan thema's zoals het welzijn van studenten door bijvoorbeeld het verminderen van stressklachten, het ontwikkelen van de natuurverbondenheid en meer natuurbeschermend gedrag. Daarnaast valt er op allerlei gebied, zowel technisch als sociaal, veel te leren door goed te kijken hoe de natuur werkt en opgebouwd is. Binnen het Centrum voor Talent en Leren worden verschillende activiteiten opgezet, voor zowel studenten als medewerkers, om dit concept verder uit te breiden.

Eerste schep

De feestelijke start van het project vond plaats op 5 april, waarbij de eerste schep in de grond werd gezet door Annemarie Hannink, lid van het College van Bestuur. Als alles volgens planning verloopt, is het voedselbos medio november gereed. “Als studenten blij worden van buiten les krijgen, veel onderzoek kunnen doen en onderhoud verrichten aan het bos dan is voor ons het doel geslaagd”, besluit Zijlstra.

Interessegebieden

  • Aarde en Milieu
  • Onderwijs en Opvoeding