Dr. Beata Kviatek benoemd tot deskundige op het gebied van innovatiebeleid

  • Nieuws
Beata Kviatek

Dr. Beata Kviatek is door het Interreg Europe programma aangesteld als vooraanstaande deskundige om expertise op het gebied van innovatiebeleid te leveren aan de Autonome Regio van de Azoren in Portugal. Ze zal tijdens een peer review sessie advies geven over innovatiebeleid.

Innovatiebeleid fungeert als het ware als een brug tussen onderzoek en praktijk. Met goed innovatiebeleid creërt een land of regio een klimaat waarin het makkelijker en gunstiger wordt om nieuwe ideeën op de markt te brengen. Met innovatiebeleid kunnen beleidsmakers belemmeringen voor innovatie wegnemen, zoals dure octrooien, markfragmentatie en tekorten aan mensen of vaardigheden. Het doel is een betere samenwerking tussen de publieke en private sector, zodat onderzoeksresultaten sneller omgezet kunnen worden in diensten en producten om concurrerend te blijven op de wereldmarkt en de levenskwaliteit van mensen te verbeteren.

Beata zal samen met een aantal andere Europese experts de gastregio helpen bij het vinden van oplossingen voor haar uitdagingen op het gebied van innovatiebeleid. Het peer review proces omvat een intensieve 2-daagse bijeenkomst van experts, online of op locatie, met de gastorganisatie en de stakeholders.

De vooraanstaande deskundigen worden geselecteerd door de beheersautoriteit van het Interreg Europe programma en het Policy Learning Platform aan de hand van een zeer competitief proces. De geselecteerde experts moeten voldoen aan hoge criteria voor expertise en ervaring.

De peer review in de Autonome Regio van de Azoren zal zich richten op het ontwerpen van uitdaginggedreven innovatiebeleid om de samenwerking tussen universiteiten en bedrijven te bevorderen. Het internationale team van deskundigen wordt gevraagd om de innovatie-uitdaging in de gastregio te analyseren en aanbevelingen te doen aan de regio over de aanpak van het probleem. Tijdens de interactieve bijeenkomsten zullen de deskundigen de belangrijkste besluitvormers en belanghebbenden van de gastregio ontmoeten, waaronder de vertegenwoordigers van de Universiteit van de Azoren, de drie Kamers van Koophandel en Industrie, de Vereniging van gemeenten van de Autonome Regio van de Azoren, de twee wetenschaps- en technologieparken, het Instituut voor Technologische Innovatie van de Azoren, de Landbouwfederatie van de Azoren, de Visserijfederatie van de Azoren, de toeristenvereniging, het Regionaal Directoraat Gezondheid, de Missiestructuur van de Azoren voor Ruimtevaart en het Regionaal Directoraat Cultuur.

Beata's benoeming is niet alleen een persoonlijke erkenning, maar ook een organisatorische - het toont de innovativiteit van de organisatie waar de expert werkt. Dr. Beata Kviatek bekleedt de Jean Monnet-leerstoel in duurzame EU-economie en is projectleider van het Interreg Europe-project 'UNLOCK - Unlocking Green Hydrogen Economy for SMEs in European Regions'.

Neem contact op

Interreg Europe - Unlock - Co-funded by the European Union.png

Interessegebieden

  • Recht en Bestuur