Jong Talentklas Klassieke Muziek

Quinten van Brummen-Majanka Fotografie.png

Ben jij muzikaal getalenteerd? Dan kun je je verder ontwikkelen in onze Jong Talentklas. Niet alleen individueel, maar ook zeker samen met anderen! Dat vinden wij belangrijk, omdat je hier niet alleen van leert, maar ook het plezier van muziek maken kan delen met medeleerlingen.

Naast de individuele begeleiding, besteden wij in onze Jong Talentklas aandacht aan samenspelen. Je speelt in projectvorm samen met andere JTK-leerlingen en wordt voorbereid op voorspeelmomenten binnen en buiten de school, presentaties en concerten voor ouders, familie, belangstellenden en (potentiële) sponsors, fondsen en donateurs. Daarnaast speel je tijdens correpetitie samen met een pianist om deze vaardigheden nog verder te ontwikkelen. Samenspeelmomenten zijn onder andere:

  • Voorspelen binnen en buiten de school
  • Presentatie in de serie Sunday Morning Classics in De Oosterpoort
  • Kerstpresentatie
  • Eindejaarspresentatie

We organiseren gezamenlijke concertbezoeken en themabijeenkomsten voor leerlingen en ouders met onderwerpen als "Hoe moet ik studeren?" of "Wat wil ik bereiken op het conservatorium?"

Natuurlijk krijg je ook individuele hoofdvaklessen van een van onze docenten. Dit zijn in totaal 32 lessen van 45 minuten. En als je na de middelbare school toelatingsexamen wilt doen voor een conservatoriumopleiding, dan bieden we je theoretische ondersteuning ter voorbereiding hierop.

Op de foto Quinten van Brummen, violist in de Jong Talent Klas. De foto is van Majanka Fotografie, gemaakt tijdens de regiofinale Noord van het Prinses Christina Concours 2022. 

Meer informatie