Privacyverklaring voor aankomende studenten

  • Algemeen
Geconctreerd werken mediatheek 2023.jpg

Elke aankomende student moet erop kunnen vertrouwen dat zijn of haar gegevens door de Hanzehogeschool rechtmatig worden verwerkt en passend worden beschermd. De Hanzehogeschool respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat je persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving worden verwerkt.

De privacy van toekomstige studenten

In deze privacyverklaring informeren wij jou hoe de Hanzehogeschool met jouw gegevens om gaat, voor welke doeleinden en grondslag dat gebeurt, welke persoonsgegevens worden verwerkt, hoe lang de gegevens worden bewaard en welke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen worden getroffen op de persoonsgegevens te beveiligen. Deze specifieke privacyverklaring moet gelezen worden in samenhang met de algemene privacyverklaring van de Hanzehogeschool.

De Hanzehogeschool stelt elke betrokkene in staat zijn/haar gegevens in te zien en te corrigeren. Klachten worden serieus genomen en zorgvuldig behandeld. In deze verklaring vind je ook informatie over jouw rechten als betrokkene en waar je met vragen of verzoeken over je privacy terecht kunt.

Wat wil je weten?