Regels en regelingen

​​Op deze pagina vind je alle regels en regelingen die voor jou als student van de Academie voor Sociale Studies belangrijk zijn.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Wat zijn jouw rechten en plichten?

In het Studentenstatuut van de Hanzehogeschool Groningen zijn de belangrijkste rechten en plichten van studenten bijeen gebracht. Het gaat zowel om rechten en plichten uit allerlei wettelijke regelingen als om regelingen die de Hanzehogeschool Groningen zelf heeft vastgesteld. De rechten en plichten vloeien voort uit de inschrijving als student aan de Hanzehogeschool. Denk hierbij aan:

 • het collegegeld 
 • de kwaliteit van het onderwijs 
 • studiebegeleiding 
 • examenregelingen
 • studentenvoorzieningen 
 • gedragsregels 
 • persoonsregistraties 
 • ongewenste omgangsvormen

Examenregeling en Tentamenprotocol

De Examenregeling en het Tentamenprotocol zijn opgenomen in het Studentenstatuut.

De Examenregeling bevat onder andere regels over: 

 • tentamens
 • herkansingen, vrijstellingen 
 • nakijktijd 
 • inzage 
 • geldigheidsduur van studiepunten
 • regels over het Bindend Studieadvies (BSA) 

Het Tentamenprotocol bevat regels met betrekking tot de gang van zaken rond tentamens. Hierbij moet je denken aan:

 • verhindering
 • de gang van zaken tijdens tentamens
 • verboden en geboden en bepalingen over fraude 

Als op basis van het Studentenstatuut voor een opleiding een afwijkende regeling geldt, dan wordt die afwijkende regeling opgenomen in de Onderwijsregeling van de opleiding.

Examencommissie (alleen voor zittende studenten) 

Studentenstatuut HG

Onderwijs- en Examenregelingen (OER) per opleiding

De Examenregeling vormt samen met de Onderwijsregeling, die per opleiding wordt vastgesteld, de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding.

Kijk hieronder voor de Onderwijs- en Examenregelingen (OER-en) voor studiejaar 2022-2023 van jouw opleiding.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}