Actueel Discours met Luc Opdeeeck

1676824929983.png
 • Datum
  • datum

 • Tijd
  • starttijd

  • eindtijd

 • Locatie

  Theater NHL Stenden

  locatie

Op 27 maart is het weer zover, een nieuw Actueel Discours, georganiseerd door de masteropleiding Kunsteducatie van de Hanzehogeschool & NHL Stenden Hogeschool.
Onze gast is Luc Opdebeeck, artistiek leider van Formaat, werkplaats voor participatief drama. Thema van het Actueel Discours is het snijvlak van kunst en zorg en de zorgplicht van de kunstenaar.

Het Actueel Discours wordt deze keer in het theater van NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 10 in Leeuwarden georganiseerd.

De theaterpraktijk van Luc Opdebeeck en Formaat, werkplaats voor participatief drama in Rotterdam richt zich op de slachtoffers van ons neo-liberalistische handelen. Slachtoffers van het toeslagenschandaal, Rotterdammers zonder de juiste verblijfspapieren, buurtbewoners die in structurele armoede leven…, zomaar een greep uit de groepen waar Formaat wekelijks mee werkt in hun werkplaats. Het situeert zich op het snijvlak van kunst en zorg.

Participatieve kunst wordt moeilijk begrepen door de ambtenarij en fondsen. Daarnaast heeft het een ethische en politieke component. Je werkt met de zwaksten uit de samenleving en dat kan nooit een vrijblijvend karakter hebben. ‘Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral’ (B.Brecht). De beoefenaar die van project naar project hopt, zoals Luc Opdebeeck het zelf jaren heeft gedaan, komt zichzelf tegen, ervaart zorgplicht als kunstenaar.

Het zijn deze grenzen die Luc graag met de deelnemers van het Actueel Discours wil verkennen. Na een introductie van het thema en het participatieve werk van Formaat worden deze dilemma’s onderzocht en verder geanalyseerd op de vloer, middels beeldentheater. Beeldentheater is een werkvorm die is gestoeld op de theorie en de praktijk van het Theater of the Oppressed van Augusto Boal, waarin het publiek de hoofdrol speelt en elke stem uitgedaagd wordt zich te laten horen.

Het werken met Beeldentheater vraagt niet om een specifieke theaterexpertise. Iedereen is welkom.

Programma 27 maart

18.45 uur Inloop met koffie en thee
19.00 uur Lezing van Luc Opdebeeck
‘Op het snijvlak van zorg en kunst, zorgt kunst (voor verandering)’
19.45 uur Korte pauze
20.00 uur Aan de slag met het maken van beelden rond ‘Kunst is zorg. Zorg is kunst’
20.30 uur Onderzoek en verdieping aan de hand van de gemaakte beelden
21.00 uur Napraten en naborrelen

Locatie

Theater NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 10 te Leeuwarden

Aanmelding

Deelname is gratis. Je kunt je hier aanmelden.

Luc Opdebeeck (Antwerpen, 1960) is theaterpedagoog en als regisseur gespecialiseerd in het werken met non-acteurs. Sinds 1989 ligt zijn focus op het toepassen van de Theatre of the Oppressed in Nederland.
Luc is medeoprichter van Formaat, Werkplaats voor Participatief Drama (1999) in Rotterdam en onder zijn supervisie werden tientallen grote en kleine producties en projecten uitgevoerd met, voor en door mensen in een achterstandspositie. Mensen met een psychosociale problematiek, mensen met een (verstandelijke) beperking, buurtbewoners, jongeren, senioren, ongedocumenteerden, etc. Luc ontwikkelde hiervoor nieuwe participatieve methodieken en is kerndocent van de opleiding Participatief Drama die sinds 2008 een vast onderdeel is van activiteiten en scholing van professionals binnen en buiten Stichting Formaat.
Luc is auteur van Een scéne schoppen, Theorie en praktijk van het participatief drama (2014) en De mens in de hoofdrol (2006)

Luc-Iran.jpg1_.jpg

Interessegebieden

 • Cultuur en Kunst

Organisatie