Groninger beeldende kunststipendia in een nieuw jasje

  • Nieuws
Eindpresentatie_28.jpg

Vanaf 2023 worden er twee nieuwe Groninger beeldende kunststipendia uitgereikt om de artistieke ontwikkeling en het cultureel ondernemerschap van startende, veelbelovende beeldend kunstenaars te stimuleren. De stipendia zijn de opvolgers van het George Verberg Stipendium en het Hendrik de Vries Stipendium, die beide al tientallen jaren werden uitgereikt aan jong artistiek talent.   

De samenwerkende partijen Gemeente Groningen, Kunstpunt Groningen en Academie Minerva hechten veel waarde aan een kwalitatief ondersteuningstraject voor de winnende kunstenaars als onderdeel van de stipendia. Ze bieden op deze manier een meer duurzame ondersteuning voor de ontwikkeling van de kunstenaarspraktijk.  

De twee stipendia bestaan elk uit een bedrag van 20.000 euro en zijn gekoppeld aan ondersteuningstrajecten waarin de talentontwikkeling van de kunstenaar centraal staat. Hierbij maakt de kunstenaar gebruik van het netwerk, de expertise en de faciliteiten van de Noordenaars; een platform voor presentatie-instellingen in Noord-Nederland bestaande uit 12 organisaties. 

Een lokale en een internationale focus 

De stipendia hebben beide een eigen oriëntatie; het eerste stipendium is gericht op het onderzoeken van en impact maken in de lokale regio. Dit kan bijvoorbeeld door sociale en maatschappelijke kwesties aan te pakken en/of door samen te werken met lokale gemeenschappen. Het tweede stipendium kent een internationale oriëntatie waarbij de kunstenaar gestimuleerd wordt de vleugels uit te slaan en een (deel van een) project te ontwikkelen in het buitenland. Dit traject begint in het Noorden, en vertrekt vanuit een vooronderzoek naar een locatie buiten Nederland voor bijvoorbeeld een residentie, samenwerking of presentatie. Aan het eind van het traject zal de kunstenaar weer terugkomen naar het Noorden, om de resultaten, ervaring en kennis die de kunstenaar heeft opgehaald ook te delen met het lokale publiek en het culturele veld. 

Inschrijven 

Voor het stipendium komen kunstenaars in aanmerking die woonachtig en werkzaam zijn in Groningen en 35 jaar of jonger zijn. De Open Call zal op 9 oktober opengaan voor inschrijvingen. Dan zullen ook alle criteria en de procedures te vinden zijn op deze pagina. Kunstenaars die meer willen weten kunnen het inloopspreekuur bezoeken dat op woensdag 11  oktober gehouden wordt in Kunstpunt Groningen.  

De nieuwe Groninger beeldende kunststipendia zijn een samenwerking tussen Gemeente Groningen, Academie Minerva (Hanzehogeschool Groningen) en Kunstpunt Groningen.  

Interessegebieden

  • Cultuur en Kunst

Organisatie