Academie voor Popcultuur Werkveld Conferentie

WVC - 1920 x 1080.png

15 december is het zover: de werkveldconferentie georganiseerd door de Academie voor Popcultuur, met als doel het kijken naar de toekomst van popcultuur in Noord-Nederland en de uitdagingen en kansen die voor ons liggen. Op deze pagina vind je alle nodige informatie voor deze dag.

Praktische informatie 

Programma

10.00-10.30 Inloop
10.30-11.00 Opening plenair
11.15-12.45 Workshop ronde 1
13.00-13.45 Lunch
14.00-15.30 Workshop ronde 2
15.45-16.15 Slot plenair
16.15-17.30 Borrel

Overig

Waar: Blokhuispoort (Blokhuisplein 40, 8911 LJ Leeuwarden)
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan dit evenement, deelname is inclusief lunch en borrel. 

Workshops 

We horen graag welke workshops je wil volgen. Deze voorkeuren kan je aangeven via de volgende link:

Voorkeur workshops

We hebben vier boeiende workshops gepland, elk gericht op specifieke aspecten binnen de popculturele keten:

CROSSWISE - Ronald Lowijs: Toekomstbestendig door ontschotting en verbinding?

Er wordt binnen de culturele sector steeds meer over de grenzen van verschillende disciplines, technologieën, domeinen en locaties gewerkt. Oude grenzen vervagen en er ontstaan steeds meer vragen waar we binnen onze bestaande culturele infrastructuur geen antwoord op vinden. Er is daarom behoefte aan ontschotting: dat er minder in domeinen wordt gedacht en dat er verbinding tussen verschillende cultuurprofessionals, instellingen en disciplines wordt gestimuleerd en aangegaan. Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de behoeften van de deelnemers rondom ontschotting. We reflecteren op de huidige situatie en waar deelnemers elkaar kunnen versterken. Hoe wordt ontschotting in de huidige situatie ervaren, waar liggen de mogelijkheden, en kan ontschotting leiden tot waardecreatie? Het doel is om gezamenlijk inzicht te verkrijgen in hoe de culturele sector zich toekomstgericht kan ontwikkelen.

Over Crosswise
Ronald Lowijs, programmamanager van CrossWise, en zijn collega's begeleiden deze workshop. CrossWise is een samenwerkingsverband tussen zes partners: naast de Hanzehogeschool Groningen, zijn dat de onderwijsinstellingen Alfa-college, Noorderpoort en NHL Stenden Hogeschool, en de gemeente Groningen en SPOT Groningen. Binnen een contextrijke leeromgeving worden in co-creatie met studenten, docenten en professionals activiteiten ontwikkeld. Deze activiteiten resulteren in innovatieve oplossingen en toekomstbeelden waarmee de organisatie zich kan voorbereiden op de toekomst, met name door een betere aansluiting van het onderwijs op de culturele arbeidsmarkt. De belangrijkste opbrengst voor alle deelnemers aan deze workshop is uiteindelijk de platformfunctie, inclusief het netwerk en de verbinding.

Creative Embassies - Wytse Dijkstra

Underground scenes fungeren als een katalysator voor creativiteit, laboratoria waar nieuwe ideeën worden geboren en grenzen worden verlegd. Het voedt de culturele diversiteit en draagt bij aan het unieke karakter van een stad. Wie spelen tijdens het organiseren van een optimale underground scene een rol en hoe wordt deze georganiseerd in een tijd waarin institutionalisering en commerciële belangen vaak de boventoon voeren? Hoe kunnen de verschillende domeinen in de culturele sector elkaar aanvullen om dit te bereiken? In de workshop van de Creative Embassies gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen.

Tijdens deze workshop gaan we gezamenlijk aan de slag om onze eigen stad te bouwen, van het centrum tot de periferie, om vervolgens in gesprek te gaan over de stad die we hebben gecreëerd. Daarnaast zullen we de verschillende rollen verkennen die betrokken zijn bij het organiseren van een gezonde underground scene, variërend van kunstenaars en curatoren tot onderwijsinstellingen en overheid.

Over Creative Embassies
De Creative Embassies richten zich op het verbinden van underground makers en cultuurorganisaties via een groeiend netwerk. Dit initiatief stimuleert nieuwe samenwerkingen en organiseert artist-in-residencies. Door deze koppelingen te faciliteren, kunnen niet alleen mensen, maar ook kennis, ervaringen en normen en waarden tussen deelnemende steden worden uitgewisseld. Hiermee doorbreekt Creative Embassies de patronen die leiden tot de leegloop van jong talent uit steden, een oververtegenwoordiging van makers in grote steden en gentrificatie. Door deze leeglopende gebieden om te dopen in ultieme underground hubs, bieden ze een duurzaam alternatief voor de makers. De gebieden worden geclaimd als internationale centra voor experiment en innovatie, de overvloed aan ruimte wordt benut en zo wordt er een duurzaam en langdurig alternatief voor de leegloop van talent uit onze steden gecreëerd. 

DEN - Publiek van de toekomst

Hoe ziet de toekomst van jouw organisatie eruit? Kennisinstituut DEN heeft vier scenario’s ontwikkeld waarin Gen Z cultuur beleeft in het jaar 2040. De scenario’s tonen een samenleving die of inclusief is; iedereen doet mee, of gefragmenteerd; mensen met dezelfde interesses bewegen zich vooral binnen hun eigen bubbels. In twee scenario’s zijn ze actieve initiatiefnemers van cultuur, ze zijn zelf maker of delen actief (culturele) content. In de andere twee scenario’s zijn ze consument van cultureel aanbod.

Deze workshop neemt je mee in de 4 scenario’s die DEN ontwikkelde om je handvatten te geven om dit strategisch vorm te geven. Hoe beleeft jouw publiek cultuur en waar liggen de kansen voor online/hybride programmering? Samen met DEN onderzoek je op welke manier organisaties en hun medewerkers zich hierop kunnen gaan voorbereiden. Ter voorbereiding van de workshop is het handig om de handleiding ‘Publiek van de toekomst’ door te nemen, zodat je goed voorbereid aan de slag kan.

Link handleiding

Over DEN 
Chantal Keijsper is partner en trainer van de DEN Academie. DEN is een aanjager van digitale transformatie voor cultuur. Zij signaleren trends, ondersteunen innovatie, ontwikkelen kennis en bieden tools om direct mee aan de slag te gaan. Culturele instellingen kunnen hulp krijgen om zich voor te bereiden op het publiek van de toekomst en zo relevant te blijven. In de DEN Academie bieden ze opleidingsprogramma’s over digitaal leiderschap, innovatief werken en toekomstverkennen. Hier werken cultuur professionals aan het vormen van een toekomstbestendige digitale transformatie strategie.

De Wijk De Wereld - Jantien Kurpershoek: Maatschappelijke vraagstukken en impact

De Wijk De Wereld verbeeldt en verbindt. We verbeelden in de Stadsschouwburg wat er leeft in de wijken van Groningen. Dat doen we met verschillende kunstvormen: van theater tot dans, muziek, spoken word, beeldende kunst, film en fotografie. Professionele makers trekken met ons de wijk in en maken samen met bewoners en maatschappelijke organisaties uit die wijk elk een deel van een multidisciplinaire theatervoorstelling. In juni neemt elk jaar een andere wijk een week lang de Stadsschouwburg over om die voorstelling te monteren en aan de rest van de stad te laten zien. 

Wat is de methode en de maatschappelijke impact van DWDW? Waarom speelt juist kunst en cultuur hier een vruchtbare rol in? Welke bijdrage levert DWDW aan maatschappelijke vraagstukken en welke potentie ligt er in deze context voor het kunstonderwijs? In deze workshop maak je kennis met de methode van DWDW en ga je zelf door middel van verschillende kunstvormen aan de slag met een maatschappelijk vraagstuk. 

Over DWDW
DWDW werd zeven jaar geleden opgericht vanuit SPOT Groningen. Jantien Kurpershoek, dramaturg bij DWDW en theaterprogrammeur bij SPOT,  bedacht het concept en werkte samen met artistiek leider Karin Noeken de methode uit. Inmiddels is DWDW een begrip in Groningen, zijn de voorstellingen steevast uitverkocht en is de impact (gemeten en bewezen) groot in de wijken waar ze geweest zijn.

Bedankt voor je komst!

Het is van belang dat de noordelijke cultuursector zich voorbereidt op een toekomst waarin interdisciplinaire, grensoverstijgende samenwerking en het bijdragen aan maatschappelijke opgaven steeds meer centraal staan. In een wereld die voortdurend in beweging is, worden opkomende generaties geconfronteerd met razendsnelle veranderingen waar ons onderwijs- en cultuurbestel nog niet op zijn ingericht. Hoe kunnen we aanstormend talent (onze toekomstige makers, bezoekers en collega’s) de komende 20 jaar toch een plek geven? Welke samenwerkingskansen zijn nu onbenut? En hoe kunnen wij als opleiding werken aan een betere profilering en een betere aansluiting bij alle onderdelen van de culturele keten? Deze vragen behandelen we bij de werkveldconferentie. Wat fijn dat je erbij bent!