Academie voor Sociale Studies reikt eerste microcredentials uit

  • Nieuws
microcredentials.jpg

Woensdag 8 februari reikte de Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool de eerste microcredentials uit aan vijf cursisten van de leergang Jeugd- en gezinsprofessional. Microcredentials zijn digitale certificaten waarmee een cursist of student kan aantonen dat hij, zij of hen over bepaalde kennis, vaardigheden en competenties beschikt.​

Flexibele professionalisering

In november 2021 startte de pilot microcredentials binnen de Hanze. Deze pilot komt voort uit de behoefte aan flexibel onderwijsaanbod dat aansluit bij Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Microcredentials bieden onderwijsinstellingen de mogelijkheid om hun onderwijsaanbod te verbreden. Met als doel: individuen én de samenleving ondersteunen in flexibele professionalisering. Dit sluit perfect aan bij de ambitie van de Hanzehogeschool.

Snel veranderende leervraag

Professionals hebben vaak behoefte aan specifieke bij-, op- of omscholing. Niet per se aan een volledige opleiding met graad, maar wel aan de erkende kwaliteitswaarde ervan. De omvang en waarde van microcredentials maken het aantrekkelijk voor professionals om zich in het hoger onderwijs te specialiseren, bij of om te scholen. Ook kunnen ze sneller ontwikkeld worden en zijn ze geschikter om aan te sluiten op een snel veranderende werkcontext en leervraag van professionals. 

Losse cursussen

De Academie voor Sociale Studies heeft ervoor gekozen om mee te doen aan de pilot met de minor Jeugd- en Gezinsprofessional die valt onder het aanbod van HanzePro Deze minor Jeugd is opgeknipt in zes cursussen van 5 EC (1 EC is 28 studiebelastingsuren). Vanaf september 2022 biedt HanzePro de leergang Jeugd- en Gezinsprofessional in zes cursussen aan, die je ook los kunt volgen voor herregistratie bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Er zijn nu microcredentials uitgegeven aan vijf cursisten die deze cursussen hebben gevolgd.

Interessegebieden

  • Economie en Bedrijf