Circulariteit op de Hanze krijgt concrete vorm

  • Nieuws
Circulaire economie hanzehogeschool

​Het hergebruik van grondstoffen en het tot nul reduceren van de hoeveelheid restafval. Deze zogeheten circulariteit krijgt op de Hanze concrete vorm bij bouw en renovatie. Herwin Veenstra vertelt hoe.

'Op het gebied van duurzaamheid timmeren we als Hanzehogeschool al jaren stevig aan de weg. Volgens het klimaatakkoord van Parijs moeten we onze CO2-uitstoot drastisch verminderen, in 2030 mag die nog maar de helft zijn van de uitstoot in 1990 en in 2050 moet dit gereduceerd zijn met 95%. Het richtpunt is om  dan nog maar 70 kilowattuur aan energie per vierkante meter per jaar gebruiken, nu is dat nog  bijna het dubbele.' Leveranciersmanager Herwin Veenstra heeft het scherp voor de bril.

Circulariteit herwin veenstra.jpg

'Bijna alle gebouwen op de Zernike Campus zijn al aardgasloos, we zijn nu druk bezig met de overige gebouwen. In 2025 moet het zover zijn.' Als leveranciersmanager is Herwin nauw betrokken bij de klimaatambities van de Hanze. 'We letten bijvoorbeeld goed op bij het afsluiten van energiecontracten. We willen flexibiliteit, zodat we ons niet verplichten om bepaalde hoeveelheden gas en elektriciteit af te nemen.'

Lastiger

Circulariteit, het hergebruik van grondstoffen waarbij je géén restafval overhoudt, is volgens Herwin een stuk lastiger vorm te geven. 'Moeilijker dan aardgasloze gebouwen inrichten of een lager energieverbruik voor elkaar te krijgen. Circulariteit heeft veel grotere gevolgen voor organisaties, zeker als je kijkt naar nieuwbouw en renovatie. Er zijn wel recyclebare of gerecyclede bouwmaterialen, maar die zijn nu nog vaak duurder en moeilijker leverbaar.' 

In de Hanzepanden die de laatste jaren zijn gebouwd, is volgens Herwin nog nauwelijks rekening gehouden met circulariteit. 'Wel is er veel hergebruik van vloerbedekking en meubilair die afkomstig zijn uit gesloopte of gerenoveerde gebouwen. We overleggen voortdurend met de leveranciers over de reparatie, herbekleding en hergebruik van meubels, deze circulariteit is ook in het contract vastgelegd. Die tendens is al enige jaren aan de gang.'

Tweehonderd jaar

In het Integraal Handboek Kwaliteit Gebouwen van de Hanzehogeschool is een hoofdstuk opgenomen over circulariteit bij nieuwbouw en renovatie. 'Daarin hebben we het hergebruik en de afvalreductie vastgelegd. Alle materialen moeten nieuwe bestemmingen krijgen. Nul procent restafval is de ambitie voor 2025.'

In de Hanzevisie op circulariteit hebben diverse gebouwcomponenten verschillende levensduren, zo moet het casco van nieuwe gebouwen tussen de honderd en tweehonderd jaar meegaan. 'Dat was tot nu toe rond de vijftig jaar. Verder stimuleren we de toepassing van gebruikte materialen in gebouwen en interieur. We willen zoveel mogelijk gebruik maken van demontabele en hergebruikte elementen.' De circulariteitsambities zullen in de toekomst al in de eerste bouwplannen worden opgenomen. 'In de ontwerpfase worden ze dan verder uitgewerkt.'

Ook op het vlak van het onderhoud van installaties heeft de Hanze volop plannen voor circulariteit. 'Hoe kun je daar gebruikte en recylebare materialen inzetten? We doen daar onderzoek naar en we kijken hoe andere partijen en de markt deze circulariteit aanvliegen.' Herwin is tevreden. 'De circulariteitsambities van de Hanze liggen vast. De concretisering zullen we de komende jaren zien, daarvan ben ik overtuigd.'

Tekst/foto: Luuk Steemers

Interessegebieden

  • Aarde en Milieu