CrossWise: leergemeenschap voor noordelijke cultuursector

  • Nieuws
Ondertekening Crosswise © Henk Tammens (2).jpg

​De Hanzehogeschool en andere noordelijke kennisinstellingen gaan samenwerken met cultuurorganisatie SPOT en de gemeente Groningen. Onder de naam CrossWise trekken de betrokken partijen intensief op bij het opleiden van mbo- en hbo-studenten voor de cultuur- en evenementensector.

Door de samenwerking ontstaat een omgeving waarbij studenten, docenten en het werkveld met en van elkaar kunnen leren. Naast de Hanzehogeschool zijn ook Alfa-college, Noorderpoort en NHL Stenden betrokken.  

Nieuwe Poort

Maandagmiddag ondertekenden de betrokkenen een convenant om hun samenwerking te bekrachtigen. Dit vond plaats in het muziekcentrum Oosterpoort. CrossWise moet een belangrijke pijler worden van De Nieuwe Poort, het nieuwe muziekcentrum dat wordt ontwikkeld als opvolger van De Oosterpoort. Het nieuwe muziekcentrum dient als een leer- en ervaringsplek voor een breed scala aan functies. Dat wordt onder andere gedaan in innovatielabs, tijdens project en stages.

Mbo, hbo én werkveld

Studenten krijgen de kans de theorie aan de praktijk te verbinden door mee te lopen met professionals. De SPOT-medewerkers krijgen op hun beurt via de studenten de nieuwste ontwikkelingen mee op onderwijsgebied. Binnen dit alles nemen co-creatie, kennisuitwisseling en samen innoveren een centrale plek in. Annemarie Hannink, CvB-lid van de Hanzehogeschool: "Het is fantastisch dat we met elkaar samenwerken en leren om de noordelijke cultuur- en evenementensector verder te ontwikkelen. CrossWise past uitstekend in onze visie van een leergemeenschap waarbij studenten en docenten van verschillende opleidingen van mbo, hbo én het werkveld van en met elkaar leren."

Klaar voor de praktijk

CrossWise is van belang voor de cultuur- en onderwijssector én voor de arbeidsmarkt. 'We maken studenten hiermee echt klaar voor de praktijk,' aldus wethouder Bloemhoff van Onderwijs en Werk, die het convenant namens de gemeente ondertekende. "Daarbij verzekert de cultuursector zich van de toestroom van gekwalificeerd personeel", voegde mede-ondertekenaar wethouder De Wrede van Cultuur toe.

Ontwikkellaboratorium

CrossWise moet niet alleen de noordelijke arbeidsmarkt versterken: bedoeling is dat het als kwaliteitslabel gaat gelden, waarbij afgestudeerden met hun opgedane kennis ook landelijk nog interessanter zijn voor een baan in de cultuur- en evenementensector. De programmalijn is inmiddels gestart in De Oosterpoort, en moet vast onderdeel worden van het nieuwe muziekcentrum. Door het gezamenlijk leren en opdoen van ervaringen wordt het naast een lesomgeving als praktijkplek een bijzonder ontwikkellaboratorium.

Op de foto van links naar rechts: Robert Keun (namens het College van Bestuur NHL Stenden Hogeschool), Wim Moes (Voorzitter College van Bestuur Alfa-college), Carine Bloemhoff (Wethouder Onderwijs, Werk & Participatie), Nynke Stellingsma (Algemeen directeur SPOT Groningen), Annemarie Hannink (Lid College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen), Kirsten de Wrede (Wethouder Cultuur) en Paul de Rook (namens het College van Bestuur Noorderpoort).

Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

Interessegebieden

  • Cultuur en Kunst
  • Onderwijs en Opvoeding