Eurocommissaris en ministers op bezoek bij ENTRANCEvoor start JTF

  • Nieuws
Student vertelt over solar car 2023.jpg

Op maandag 20 februari bezochten Eurocommissaris Elisa Ferreira, minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelenheid) ENTRANCE – Centre of Expertise Energy voor de start van het Europese subsidieprogramma Just Transition Fund (JTF).

De Europese Commissie heeft besloten om 623 miljoen euro beschikbaar te stellen aan Nederland. Van dit bedrag is 330 miljoen euro aan Noord-Nederland toegekend voor de transitie naar een klimaatneutrale economie.

Minister Adriaansens over het Just Transition Fund: "Het elektrificeren van industriële processen, het benutten van groene waterstof en de inzet van biogrondstoffen in de chemie. Drie voorbeelden van relevante stappen om door verduurzaming een sterke, toekomstbestendige economie te realiseren. Het Just Transition Fund geeft een extra zetje aan inwoners en bedrijven in bijvoorbeeld regio's met relatief veel energie-intensieve industrie. Naast investeringen in technologie en energie-infrastructuur, kunnen we met het geld ook mensen opleiden en omscholen voor nieuwe groene en digitale banen."

1,2 Miljard euro

"Nederland verduurzaamt. Daar horen andere manieren van werken bij en dus ook een ander soort banen. Om hierbij te helpen wordt er, samen met lokale organisaties, in totaal 1,2 miljard euro geïnvesteerd. Een flink bedrag waarmee we echt een verschil kunnen maken om lokale economieën klimaatneutraal te maken en mensen op te leiden voor een ander type werk. Ik vind het daarbij belangrijk dat er aandacht is voor een diverse arbeidsmarkt en dat elke regio kan werken aan wat voor hen het meest relevant is", aldus Minister Van Gennip.

Het Just Transition Fund

Voor de energietransitie zijn grote investeringen nodig. Het Just Transition Fund (JTF) komt voort uit de Europese Green Deal en is ervoor bedoeld de sociaal-economische ongelijkheid te verkleinen in regio's die de gevolgen ondervinden van de energietransitie. Vanwege het stopzetten van de gaswinning in Groningen en een noordelijke economische structuur die nu sterk afhankelijk is van fossiele grond- en brandstoffen, worden zo'n 20.000 banen in Noord-Nederland geraakt. Tegelijkertijd biedt de transitie ook kans op nieuwe banen en economische activiteiten. Het Noorden gaat met het JTF investeren in onder meer duurzame producten, processen, onderzoek, innovatie, scholing, én in de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Het subsidieprogramma Just Transition Fund loopt tot en met 2027.

Onafhankelijk van fossiele grondstoffen

Volgens een woordvoerder van de provincie Groningen is het logisch dat de aftrap voor het Just Transition Fund in Groningen plaatsvindt. In Groningen ligt, door het stopzetten van de gaswinningen het sterke industriële chemiecluster, de grootste opgave om de regionale economie onafhankelijk te maken van fossiele grondstoffen.

Interessegebieden

  • Aarde en Milieu