Hanze deelnemer pilot 'Slimmer Collegejaar'

  • Nieuws
Feedback en conflicthantering (online).jpg

De Hanzehogeschool doet mee aan de overheidspilot ‘Slimmer Collegejaar’. Dinsdag was de landelijke start van dit project dat de werkdruk in het hoger onderwijs moet verlagen. Door slimmer te organiseren krijgen studenten, onderzoekers en medewerkers meer rust en ruimte zonder dat het ten koste gaat van de onderwijskwaliteit.

Het project sluit goed aan bij het bestaande beleid van de Hanzehogeschool om het welzijn van studenten en medewerkers centraal te stellen. De aanleiding van de landelijke pilot is onderzoek van de ‘Jonge Akademie’ in 2021. Daaruit bleek dat een Nederlands studiejaar erg lang en intensief is in vergelijking met het buitenland. Dat veroorzaakt een hoge werkdruk voor studenten, docenten en onderzoekers en laat weinig tijd over voor onderzoek en andere wetenschappelijke kerntaken.  

Meer rust en ruimte

De Hanzehogeschool vindt het behalve die taken ook belangrijk dat er voldoende tijd overblijft voor persoonlijke ontwikkeling, eigen welzijn en bijvoorbeeld zorg voor je naasten. ‘Daarom past deze pilot ook zo goed bij de Hanze', vertelt Marin Rutgers van de Hanzehogeschool. ‘We zijn al langer bezig om ons aanbod zo in te richten dat er meer rust en ruimte is voor zowel de student als de docent’.   

Bij de pilot ‘Slimmer Collegejaar’ kun je denken aan reflectie op en het ombouwen van curricula, waardering en plaats van online onderwijs, het aanpassen van toetsing(svormen) en herkansingsweken of het slimmer roosteren. De extra ruimte biedt studenten bijvoorbeeld meer tijd voor stages, onderwijsprojecten zoals challenges, extra curriculaire activiteiten, of summerschools. 

Behalve de Hanzehogeschool zijn er veertien deelnemende universiteiten. Vanuit de Hanze, de enige deelnemende hogeschool, doen het Instituut voor Bedrijfskunde, Lucia Marthas Institute for Performing Arts en Academie voor Gezondheidsstudies mee. De looptijd van de pilot is van 2023-2026.