Reactie op berichtgeving accreditatie International Business

  • Nieuws
Zernikecampus-76.jpg

Recent intern onderzoek heeft uitgewezen dat in 2019 een bepaald aspect van de accreditatie van de opleiding International Business anders had gemoeten. We betreuren dit zeer, hoewel er geen enkele twijfel bestaat over de kwaliteit van de desbetreffende opleiding.

Vandaag, 7 juni 2023, heeft het Dagblad van het Noorden een online artikel gepubliceerd waarin naar voren komt dat een medewerker van de Hanzehogeschool stelt dat er mogelijke misstanden hebben plaatsgevonden bij de accreditatie van de opleiding International Business. Nadat dit signaal eind 2022 bij ons is binnengekomen, zijn we direct een intern onderzoek gestart. Uit dit onderzoek is gebleken dat een bepaald aspect van de accreditatie van de opleiding International Business anders had moeten gaan. We hebben de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en Onderwijsinspectie uit zorgvuldigheid geïnformeerd en vanzelfsprekend zetten we de benodigde stappen om ervoor te zorgen dat een dergelijke situatie in de toekomst wordt voorkomen.  

We zien geen reden om te twijfelen aan de kwaliteit van de opleiding of om aan te nemen dat het eindoordeel van de opleiding anders zou zijn geweest. De accreditatiecommissie was zeer positief over de betreffende opleiding en ook de recente tussenrapportage laat dit beeld zien. 

Het is bij ons niet bekend of vóór eind 2022 melding van eventuele misstanden rondom die accreditatie is gedaan. Er is door betrokkene op geen enkel moment gebruik gemaakt van een formele melding hierover via de daartoe bestaande interne kanalen, zoals bijvoorbeeld een melding bij de examencommissie, of het College van Bestuur. We betreuren deze situatie. De accreditatietrajecten zijn een belangrijk onderdeel van onze kwaliteitszorg, die we zeer serieus nemen. Dat er binnen deze accreditatie dingen zijn gebeurd die mogelijk anders hadden gemoeten, laat nogmaals zien dat we als organisatie continu scherp moeten zijn op onze werkprocessen. Hiermee zetten we ons als organisatie maximaal in om herhaling te voorkomen zodat ook voor de toekomst een hoge standaard voor ons onderwijs is gewaarborgd.