Ruim twaalf miljoen steun voor European University STARS EU

  • Nieuws
Docent HanzePro voor klas 2023
Dick Pouwels

De Europese samenwerkingsalliantie STARS EU heeft een subsidie van 12.4 miljoen euro gekregen in de Erasmus+ Call 2023 European Universities. “Het is geweldig nieuws voor de alliantie, maar vooral voor studenten, onderzoekers en Europa als geheel”, stelt Dick Pouwels, voorzitter van het College van Bestuur. De alliantie is een belangrijk internationaal netwerk binnen de Hanze en bestaat uit universiteiten uit negen landen.

De Hanzehogeschool is penvoerder van STARS EU. In 2019 heeft de Hanze het initiatief genomen om het samenwerkingsverband te starten. Sindsdien heeft de alliantie een duurzame samenwerking tussen haar partners opgebouwd en verschillende samenwerkingsvormen ontwikkeld waaraan studenten, docenten en onderzoekers deelnemen. “Eind 2022 hebben we van de Europese Commissie de officiële status gekregen van European University en recent is de aanvraag voor de financiering van onze plannen goedgekeurd. Met de financiering kunnen we samenwerkingen organiseren en optimaliseren. We kunnen met de middelen nieuw onderzoek en onderwijs opzetten. Het is geweldig nieuws voor de alliantie, maar vooral voor studenten, onderzoekers en Europa als geheel”, aldus Pouwels.

Maatschappelijke vraagstukken

De leden van STARS EU zijn allen universiteiten die sterk verbonden zijn met hun regio en die zich willen inzetten om samen te werken met lokale en regionale partners om bij te dragen aan echte positieve verandering. STARS staat voor Strategic Alliance for Regional Transition. De alliantie richt zich met name op maatschappelijke thema’s zoals circulaire economie, energietransitie en digitalisering. De thema’s zijn ondergebracht in verschillende Thematische Interest Groups. Binnen deze interessegroepen worden kennis en ervaring uitgewisseld en ook plannen gemaakt voor gezamenlijk onderzoek. Op gezette tijden komen de onderzoeksgroepen bij elkaar, meestal in een digitale omgeving. Er wordt binnen de Hanze al veel samengewerkt tussen verschillende opleidingen, kenniscentra en lectoraten. “Met STARS EU gaan we nog een stap verder”, zegt Pouwels. “Door kennis en ervaringen op Europees niveau uit te wisselen met andere universiteiten willen we de maatschappelijke impact vergroten.”

Gezamenlijke master

De afgelopen jaren zijn er vanuit de STARS EU alliantie al de nodige stappen gezet. Zo zijn er vanuit het programma al de nodige onderzoeksplannen opgesteld, ingediend en ook goedgekeurd. Een voorbeeld hiervan is het project IGNITION, waarbij de Hanzehogeschool samenwerkt met South East Technological University in Waterford (Ierland), Hochschule Bremen (Duitsland) en Instituto Politecnico de Braganca (Portugal). Het primaire doel is het vergroten van de digitale geletterdheid en het bevorderen van inclusie onder docenten, faculteitsmedewerkers, studenten en externe organisaties waarmee partneruniversiteiten samenwerken. Daarnaast is onlangs de gezamenlijke master Product and Process Innovation ontwikkeld. Deze master start in september 2023 en is gericht op het opleiden van professionals met competenties in zowel wetenschap als techniek. Deze master beantwoordt aan de opkomende behoeften van een maatschappij waarin technologie steeds meer verbonden raakt met de menselijke factor en waarin het noodzakelijk is om professionals op te leiden met een gedegen wetenschappelijke en technologische achtergrond.

Studentboard 

Een bijzondere rol binnen STARS EU alliantie is weggelegd voor de Studentboard met daarin studenten van de negen universiteiten. “Studentenboards hebben een adviesfunctie en kijken actief mee met verschillende werkgroepen. Waar is iedereen mee bezig en sluiten de ideeën aan op de wensen van studenten? Het is belangrijk dat dit gebeurt, omdat studenten een belangrijke doelgroep zijn. Zij zijn de toekomst en voor de alliantie belangrijk als klankbord”, besluit Pouwels.

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding