Herinschrijven en geblokkeerde accounts

  • Algemeen
Zernikecampus-46.jpg

Is jouw account geblokkeerd? Dan heb je waarschijnlijk (nog) niet aan alle inschrijfverplichtingen voldaan.

Welke acties moet je ondernemen?

  1. Ga naar Studielink, log in, en regel je herinschrijving via de blauwe knop ‘herinschrijven’ op het dashboard en bevestig je gegevens.
  2. Vul daarna de betalingsgegevens voor je collegegeld in en vergeet niet deze te bevestigen:
    1. Machtig je zelf de Hanzehogeschool Groningen om het collegegeld af te schrijven? Dan is je herinschrijving daarmee afgerond.
    2. Machtigt iemand anders (bijvoorbeeld je ouders of werkgever) de Hanzehogeschool Groningen om het collegegeld af te schrijven? Dan ontvang je een email met instructies. Vergeet niet deze mail door te sturen naar de derde partij om de machtiging te bevestigen. Pas als deze de machtiging heeft bevestigd, is je herinschrijving afgerond.
    3. Wordt de betaling op een andere wijze verricht? Vergeet dan niet om het geld over te maken. Pas na ontvangst en verwerking is je herinschrijving afgerond.

Mijn account heractiveren

Voor het heractiveren van je account ontvang je een e-mail via je bij Studielink bekende e-mailadres; dit kan ongeveer twee werkdagen duren. Houd voor het ontvangen van deze mail ook je spam-box in de gaten.

Kijk op hanze.nl/wachtwoorden voor meer informatie indien je niet kunt inloggen en op hanze.nl/herinschrijven voor meer informatie over herinschrijving.

Let op: bij een betalingsachterstand is het niet mogelijk je herinschrijving te voltooien. Werk deze dus voortijdig weg.