Resultaten Keuzegids: Aandacht voor studenttevredenheid

  • Nieuws
Studenten met fietsen in de stad 2022

Vandaag is de Keuzegids HBO 2024 verschenen, waarin hogescholen met elkaar worden vergeleken op basis van resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2023 (NSE). De NSE is voor ons belangrijk; het is een graadmeter van hoe studenten ons onderwijs ervaren.

De resultaten uit de Keuzegids liggen in lijn met de eerdere uitkomsten van de NSE, waaruit een lichte daling in de studenttevredenheid naar voren kwam. Dick Pouwels, voorzitter van het College van Bestuur: “Het afgelopen jaar hebben onze collega's hard gewerkt en geïnvesteerd in het onderwijs en de begeleiding van onze studenten. Helaas resulteert dit niet in een hogere waardering. Bij een deel van onze opleidingen is de studenttevredenheid gedaald of ligt deze onder het landelijk gemiddelde. Dit vraagt om concrete verbetering bij de betreffende opleidingen. Daar gaan we met elkaar de schouders onder zetten. Juist omdat we als Hanzehogeschool de tevredenheid van onze studenten ontzettend belangrijk vinden. Een groot deel van onze opleidingen doet het goed en daar zijn onze studenten tevreden. Hier zijn we uiteraard heel blij mee en trots op.”

Keuzegids HBO

De Keuzegids HBO baseert de opleidingsoordelen grotendeels op de NSE, aangevuld met studiesucces. De Hanzehogeschool is opgenomen in twee lijsten; de lijst van 13 grote hogescholen bachelors en de 15 grote hogescholen Associate degrees. De belangrijkste resultaten voor de Hanze zijn:

  • 8e plaats, van de 13 grote hogescholen, als het gaat om bachelors (voltijd);
  • 9e plaats, van de 15 grote hogescholen, als het gaat om de Associate degrees;
  • 14 opleidingen die zich dit jaar topopleiding mogen noemen:
    1. Associate degrees (deeltijd/duaal): Ad Dans, Ad Human Resource Management, Ad Management in de Zorg en Ad Sociaal Werk in de Zorg
    2. Voltijdbachelors: Chemische Technologie, Dans (Groningen), Dans (Amsterdam), Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV), Docent Dans (Amsterdam), Docent Dans (Groningen), Docent Muziek, Mondzorgkunde, Opleiding tot Fysiotherapeut en Opleiding tot Verpleegkundige

Voor opleidingen die het minder goed doen dan vorig jaar zijn de aandachtspunten onder andere: toetsing & beoordeling, aansluiting op de beroepspraktijk en de informatie vanuit de opleiding.