Aantal Hanze­studenten bij techniek en master­opleidingen stijgt

  • Nieuws
instroomcijfers hanzehogeschool.jpg

Bij de Hanzehogeschool verwelkomden we dit studiejaar 2023/2024 6894 nieuwe eerstejaarsstudenten, vorig jaar waren dat er 7065. Het aantal master- en Associate degree studenten neemt toe, het aantal bachelor studenten neemt af en de internationale instroom blijft gelijk. De instroom bij de techniekopleidingen stijgt terwijl landelijk sprake is van een daling van het aantal studenten die startten met een opleiding in de technieksector.

Bij de Associate degree opleidingen is het aantal ingestroomde studenten met gemiddeld 12 procent gestegen, bij de masteropleidingen is dit gemiddeld 12,5 procent. Landelijk ligt dit percentage op 7 procent. Het aantal studenten dat start met een bacheloropleiding is gedaald met 4 procent.

Tekortsectoren

De opleidingen in de tekortsectoren laten een wisselend beeld zien. Enerzijds is de instroom van studenten bij de opleidingen in de techniek gestegen en is de instroom bij de educatieopleidingen stabiel. Anderzijds is het aantal studenten dat een studie is gestart in de zorgsector dit jaar teruggelopen.

Dick Pouwels, voorzitter College van Bestuur: ‘We zijn content dat onze instroom bij de tekortsector techniek stijgt en dat onze Associate degree- en masteropleidingen meer studenten hebben verwelkomd. De Associate degrees zijn heel belangrijk voor de toegankelijkheid van het hbo. De masteropleidingen spelen een sleutelrol in de ontwikkeling van de beroepspraktijk met praktijkgericht onderzoek en innovaties bij bedrijven en instellingen.’

Wisselend beeld Verpleegkunde

Vooral bij de bachelor opleiding verpleegkunde startten dit studiejaar minder nieuwe studenten aan hun studie. Waar vorig jaar 366 studenten aan de opleiding begonnen zijn dat er dit studiejaar ruim 25 procent minder. Hier zijn een aantal redenen voor aan te wijzen: Landelijk loopt het aantal studenten bij opleidingen hbo verpleegkunde terug met 20 procent. Dit heeft onder andere te maken met het imago van het beroep (hoge werkdruk, mindere beloning, fysiek en mentaal zwaar), maar ook de doorstroom van mbo is verminderd. De arbeidsmarkt is goed, de tekorten in de zorg zijn immers enorm, en dus krijgen afgestudeerde mbo-ers meteen een baan aangeboden.

Ook spelen de demografische ontwikkelingen in onze regio een rol in de terugloop van het aantal studenten, hogeschool breed hebben we hiermee te maken. Het aantal aanmeldingen bij de bachelor verpleegkunde lag dan ook 20 procent lager dan in eerdere jaren. Tegelijkertijd zien we dat de instroom bij de deeltijd-, duale- en masteropleidingen verpleegkunde stabiel blijft. Het FastSwitch programma, die snel en flexibel opleidt tot verpleegkundige, heeft zelfs te maken met een forse groei.

Internationale instroom constant

De instroom van het aantal internationale studenten blijft, net als in voorgaande jaren, stabiel met zo’n 10 procent van de totale instroom van eerstejaarsstudenten. Opvallend hierbij is de toegenomen instroom van internationale studenten bij Engineering. In totaal studeren zo’n 3000 internationale studenten aan de Hanze, ongeveer 10 procent van de totale studentenpopulatie.

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding