Hanzehogeschool wordt Hanze

  • Nieuws
update-huisstijl-maart-2024.png

De Hanzehogeschool wordt Hanze. Met een nieuw, eigentijds en toekomstbestendig logo en een bijpassende huisstijl. Het nieuwe logo is afgelopen oktober gepresenteerd aan de medewerkers van de Hanze, tijdens het feest ter afsluiting van het lustrumjaar en wordt vanaf vandaag gebruikt. De eerste reacties uit de organisatie zijn positief en blij verrast: strak, modern, lekker praktisch en fris zijn termen die veel voorbijkomen.

De vorige huisstijl is in 1995 geïntroduceerd en het logo en de stijl hebben in de loop der jaren kleine aanpassingen gehad. Dick Pouwels, voorzitter College van Bestuur: “We konden jarenlang uitstekend uit de voeten met de huidige huisstijl, maar dat werd steeds lastiger. De wereld om ons heen verandert, denk aan bijvoorbeeld de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. En door die ontwikkelingen in de wereld, verandert ook de rol van de Hanze in de maatschappij. Uiteraard zijn we trots op onze historie en is de opdracht geweest om een doorontwikkeling te maken in de huisstijl, passend bij het heden en met respect voor het verleden.”  

Voor iedereen

In een recent merkonderzoek heeft de Hanze laten onderzoeken hoe verschillende doelgroepen tegen het vorige logo aankeken. Daaruit kwam naar voren dat het beeldmerk heel herkenbaar is. Er kwamen ook associaties uit die niet passen bij wie de Hanze is en wil zijn, zoals 'gesloten' en 'niet voor iedereen'. Pouwels: “Dat waren associaties die echt niet passen bij wie we zijn. De Hanze is er voor iedereen. Voor iedereen die wil leren en ontwikkelen en voor iedereen die van betekenis wil zijn voor de wereld om zich heen.” Aanleiding voor een redesign dus. Een doorontwikkeling van het logo en een bijpassende, frisse en flexibele huisstijl waarmee de Hanze jaren uit de voeten kan. 

dizain-met-nieuwe-huisstijl-.png

De vernieuwing van het logo en de huisstijl sluiten aan op de ontwikkeling van de Hanze. Van een traditionele onderwijsinstelling naar een kennisinstelling. Waar studenten, onderzoekers, docenten en de beroepspraktijk van en met elkaar leren. De Hanze gebruikt de komende 1,5 jaar om het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl uit te rollen. Zo kunnen middelen gefaseerd en op de natuurlijke momenten vervangen worden. Duurzaam en efficiënt handelen zijn namelijk belangrijke uitgangspunten in dit hele project. Wat er met de oude middelen gebeurt? “Middelen met het oude logo willen we zoveel mogelijk duurzaam recyclen of een nieuw leven geven. We hebben al een paar ideeën hoe we dat kunnen doen en met wie we daarover willen nadenken. En andere ideeën en suggesties zijn natuurlijk altijd welkom”, aldus Pouwels. 

Nieuwe logo in mei beschikbaar 

Het nieuwe logo wordt in de loop van mei beschikbaar gesteld voor samenwerkingspartners. Daarvoor kan te zijner tijd contact opgenomen worden met de betrokken (marketingcommunicatie)medewerker van de Hanze.