Een arbeidsmarkt waarin niemand aan de zijlijn hoeft te staan…? Challenge accepted!

  • Nieuws
Vanhulley

Voor veel mensen is de overgang naar de reguliere arbeidsmarkt een grote stap. Sociale ondernemingen, zoals Vanhulley, proberen deze stap te verkleinen. In het naaiatelier krijgen vrouwen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt de kans om in een veilige omgeving werkervaring op te bouwen. Vervolgens breiden ze deze werkervaring uit met stages bij andere organisaties, door middel van het ZoWerkthetproject. De Hanze onderzocht wat deze samenwerking Vanhulley, de vrouwen én de deelnemende bedrijven oplevert.

MJJ-20231012-vanHulley-6.jpg

Van werkkleding naar hippe rugzak 

In de ateliers van Vanhulley in Groningen en Goirle geven vrouwen die aan de maatschappelijke zijlijn staan, resttextiel van bedrijven een tweede leven. Elza Huizing, social impact manager bij Vanhulley, vertelt: “Wij bieden een werk-leertraject van een jaar aan vrouwen die dolgraag een kans willen om serieuze stappen te zetten naar een betere toekomst. Een toekomst waar zij zelfvoorzienend en financieel zelfstandig zijn, een sterk voorbeeld voor hun kinderen vormen en een sociaal netwerk hebben waardoor ze zich verbonden en een deel van de gemeenschap voelen.” 

Met oude werkkleding die bedrijven aanleveren, maakt Vanhulley producten zoals rugtassen en laptophoezen, die vervolgens teruggaan naar de opdrachtgevers. Elza: “Door de werkervaring die de deelnemers hiermee opdoen, vergroten ze hun kansen op de arbeidsmarkt. En daarmee hebben de vrouwen niet alleen een positieve impact op hun eigen leven, maar samen hebben we ook impact op de wereld.” 

MJJ-20231012-vanHulley-13.jpg

Door de werkervaring die de deelnemers opdoen, vergroten ze hun kansen op de arbeidsmarkt

Onderzoek naar meer impact  

Vanhulley startte drie jaar geleden met ‘ZoWerktHet!’: een community van Noordelijke bedrijven waar de vrouwen via stages kunnen ontdekken ‘hoe het werkt’ in een reguliere baan. Elza: “Een dag in de maand verrichten ze werkzaamheden voor een bedrijf om te ontdekken wat ze goed kunnen en leuk vinden. De deelnemende vrouwen leren er veel van, maar de bedrijven leren óók. En ook wij willen leren: wat werkt in deze aanpak en wat kan beter?” 

De Hanze onderzocht hoe Vanhulley en deze bedrijven nog meer resultaat uit hun samenwerking kunnen halen. Lector Petra Oden vertelt: “We hebben gekeken naar de omgeving van Vanhulley, ‘het ecosysteem’. We hebben geanalyseerd hoe dit ecosysteem waarin een sociale onderneming samenwerkt met een reguliere onderneming functioneert en waar er ruimte is voor verbetering.” 

Uit het onderzoek blijkt dat de partners van Vanhulley over het algemeen positief zijn over de samenwerking. Petra: “Er is een duidelijke focus op de sociale impact. Bedrijven doen mee aan Zowerkthet! om de werkdag of werkomgeving te verrijken en om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Ook streven ze ernaar om op een socialere manier te ondernemen en beschouwen dit als een beginpunt. Ze zijn zich ervan bewust dat inclusiever en socialer ondernemen ze ook een aantrekkelijkere werkgever maakt.”  

Op de agenda krijgen  

“Van die resultaten leren wij en de ‘ZoWerktHet!-community veel”, vult Elza aan. “Bovendien is het een mooie bewijsvoering richting andere bedrijven die in de toekomst misschien met ons willen gaan samenwerken.” Petra plaatst de resultaten van het onderzoek in een breder perspectief. Ze benadrukt het belang van samenwerking bij het verkleinen van de kloof naar de arbeidsmarkt. "Wij zijn als Hanze ook betrokken bij de 'City Deal Impact Ondernemen', een samenwerkingsverband van honderd bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen die samen bijdragen aan de versterking van de positie van sociale bedrijven. Ons doel is om maatschappelijke en sociale impact op de agenda te krijgen van zoveel mogelijk bedrijven en organisaties in Nederland.” 

Challenge Accepted 

De grote uitdagingen van onze tijd wachten niet. We moeten nú in actie komen voor een leefbare wereld en een duurzame toekomst. En in het Noorden kan dat ook. Onze regio barst van de mogelijkheden: een sterk mkb als motor van een krachtige economie, innovatie startups, en een sterk kennisnetwerk. De Hanze verbindt, ondersteunt en jaagt positieve verandering aan. Wij zijn er voor iedereen die wil leren en van betekenis wil zijn voor de wereld om zich heen. #challengeaccepted

Ga jij met ons de uitdaging aan? 

Interessegebieden

  • Economie en Bedrijf
  • Gedrag en Maatschappij