Hanzestudenten meer tevreden over hun opleiding

  • Nieuws
Studenten buiten op blokken voor Van OlstBorg 2022

Studenten van de Hanze zijn dit jaar meer tevreden over hun opleiding, voelen zich veilig om zichzelf te zijn en waarderen de sfeer bij hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studenten Enquête 2024 (NSE), waarvan de resultaten deze week bekend zijn gemaakt. Met deze mooie resultaten zet onze hogeschool weer een stijgende lijn in.

Dick Pouwels, voorzitter van het College van Bestuur: “Over de hele linie zien we verbeteringen om trots op te zijn. Hier is keihard aan gewerkt en je ziet dat dit positieve vruchten afwerpt.” De algemene studenttevredenheid over de gehele Hanze is gestegen, van 3,60 (2023) naar 3,66 (2024) op een schaal van vijf. Bij veertien van onze opleidingen waren studenten in vergelijking met soortgelijke opleidingen in Nederland het meest tevreden. 

Sociale veiligheid en sfeer 

Het College van Bestuur is vooral ook trots op de ervaren tevredenheid rondom respectvol omgaan met elkaar, sociale veiligheid en sfeer. “Een veilige leeromgeving is een cruciale randvoorwaarde voor studenten om hun opleiding goed te kunnen doorlopen. Daarom ben ik erg blij dat we dat ook terugzien in de resultaten van de NSE. Onze studenten geven aan zich veilig te voelen om zichzelf te zijn en waarderen dat docenten zorgen voor een prettige omgeving om vragen te stellen”, zegt Pouwels.      

Goede studiebegeleiding

Studenten zijn het meest tevreden over de studiebegeleiding, de aansluiting op de beroepspraktijk en de sociale veiligheid op de Hanze. Op alle onderwerpen die in de enquête worden bevraagd (Inhoud en opzet onderwijs, aansluiting beroepspraktijk, docenten, begeleiding, toetsing en beoordeling en betrokkenheid & contact) is de gemiddelde tevredenheid van de studenten toegenomen.

Ruimte voor verbetering

Pouwels geeft aan dat er altijd ruimte is voor verbetering: “We willen dat onze studenttevredenheid nog verder stijgt. De resultaten van de NSE dit jaar zijn een mooie stimulans om te werken aan verdere verbetering van ons onderwijs.” 

Avans en Windesheim voeren met een 3,8 in de NSE de top van de hogescholen net als voorgaande jaren weer aan. Dit jaar hebben 10.857 studenten van de Hanze de NSE ingevuld, een stijging van 3 procent. De resultaten van de NSE 2024 zijn te vinden op studiekeuze123.nl.

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding