Duurzaamheid toegankelijk maken in Ghana

  • Nieuws
David Gillingham Prize winners Van Heugten and Coughlan

Op 12 juni wonnen Gemma Coughlan en Petra van Heugten de David Gillingham Award op de NIBS-conferentie in Manchester met een presentatie over hun Pure Living Project.

Tekst: Nathalie Meeuwsen

Tijdens het Pure Living Project vergeleken studenten traditionele en zelfvoorzienende woonmodellen in Ghana. Ze zochten naar milieuvriendelijke, economisch haalbare en maatschappelijk verantwoorde oplossingen voor het huisvestingsprobleem. Door impactanalyse onderzochten studenten hoe deze oplossingen lokale gemeenschappen kunnen helpen en tegelijkertijd de zorg voor het milieu kunnen bevorderen. Voor kennis over duurzaam bouwen deed het Pure Living Project een beroep op de ervaring van het Pure Living Consortium in Nederland en bouwexperts in Ghana. Coughlan: "Het was onze taak om de studenten en veel verschillende belanghebbenden van over de hele wereld bij elkaar te brengen. We keken naar de economische, ecologische en sociale impact als deze technologie naar de Takoradi-regio van Ghana zou worden gebracht."

Grenzen verleggen

Het Pure Living project was een Honours-project binnen de International Business School dat aansluit bij de focus van de school op Ondernemerschap, Global Mindset en Duurzaamheid. Van Heugten en Coughlan wilden het perspectief van hun studenten verder verbreden dan de mentaliteit in het internationale bedrijfsleven hier in Nederland. "We wilden zien of studenten echt met anderen konden omgaan, contact konden maken met verschillende belanghebbenden, communicatiekanalen konden creëren en konden begrijpen hoe het is om in een ander gebied te wonen", legt Coughlan uit. Het project daagde studenten uit om na te denken over vragen als ‘Wat betekent duurzaamheid voor ons hier in Groningen en wat zijn de behoeften binnen de Takoradi-regio? Was dit überhaupt gewenst, was het nodig, zou het daadwerkelijk een positieve impact hebben?’

Geen massale hoorcolleges

Voor hun presentatie op de jaarlijkse conferentie van het Network of International Business Schools, dit jaar in Manchester,  legden van Heugten en Coughlan de nadruk op de onderwijskundige aspecten van het project, de didactiek die werd gebruikt. Tijdens het project werkten studenten in kleine teams en namen ze het tegen elkaar op. Van Heugten: "Er was geen onderwijs in de traditionele zin van het woord - geen direct inhoudelijk onderwijs of massale hoorcolleges. In plaats daarvan legden we de nadruk op samenwerking en interactie. Delen van gedachten en ideeën. We nodigden prompt-ingenieurs uit om met studenten te praten over hoe ze konden dataminen. Hoe je AI kunt gebruiken voor inspiratie en ideeën en het ontwikkelen van gedachten en dat soort dingen.”

De Honours-studenten werkten samen met studenten van Takoradi Technical University die gespecialiseerd waren in bouw- en woningbouwprojecten. De Ghanese en Nederlandse studenten hadden gezamenlijk les, in zogeheten hybride sessies, waarin ze via internet met elkaar waren verbonden. Experts uit beide landen konden zo theoretische inzichten verschaffen aan beide groepen. Uiteindelijk moesten de projectteams pitches geven aan een panel van internationale experts die commentaar gaven en hun inspanningen beoordeelden.

Wereldwijde aandacht

Het project heeft wereldwijd de aandacht getrokken. "De Ghanese regering heeft ons rapport en de Senegalese regering heeft er ook om gevraagd omdat het veel potentieel had. We beschouwen dat als positief. Het Pure Living Consortium, een groep van verschillende belanghebbenden voornamelijk uit Noord-Nederland en Duitsland, is bezig met de aanvraag van EU-financiering om te zien of we hier op de Hanze-campus een zelfvoorzienend studentendorp kunnen creëren", zegt Coughlan. Het dorp zal worden gebruikt om studenten te leren hoe ze een zelfvoorzienende levensstijl kunnen genereren, inclusief het verbouwen van hun eigen voedsel.  

David Gillingham Award

Het winnen van de David Gillingham Award betekende veel voor Van Heugten en Coughlan. Van Heugten: "Voor mij persoonlijk was het ook iets van 'laten we proberen de prestatie van vorig jaar te overtreffen en deze te winnen'. Dat hebben we nu gedaan, dus ik heb nu vrede!" Ze zijn in 2023 tweede geworden met een ander project, legt Coughlan uit. Het winnen van de prijs dit jaar met het The Pure Living Project was "de kers op de taart van wat al een hele mooie ervaring was."

Het Honours Impact Lab’s Pure Living Project was een samenwerking tussen de Hanze, de Technische Universiteit Takoradi, het Hanze International Business Office, Gateway to Africa en het Pure Living Consortium.

Lees meer over IBS Honours

Interessegebieden

  • Economie en Management
  • Gedrag en Maatschappij
  • Techniek