BuildinG: thuis in de toekomst

  • Nieuws
HAN4196_CNT_cover socials_#1.png

Een veranderend klimaat, schaarste van grondstoffen en een groeiende druk op de woningmarkt: het dwingt de bouw- en infrastructuursector tot duurzame en innovatieve oplossingen. Op de Zernike Campus, in het kennis- en innovatiecentrum BuildinG wordt er op allerlei vlakken gewerkt aan deze uitdagingen.


In het nieuwe Hanze Impact Magazine gaan we in gesprek met programmamanager Jelle Pama over de vijf thema’s waar onderwijs, ondernemers en overheid binnen BuildinG aan werken. Daarnaast vertellen onderzoekers Piet Zijlstra, Pieter Omlo, Rozemarijn Veenstra en lector  İhsan Engin Bal over uiteenlopende projecten.