windmolen nederland.jpg

Windenergie

Het Lectoraat Windenergie wil een belangrijke bijdrage leveren aan de succesvolle ontwikkeling van windenergie. Daarbij richt het lectoraat zich met name op belangrijke randvoorwaarden zoals een nog verdere verlaging van de kosten/kWh en het verhogen van sociale acceptatie van windenergie.

Een belangrijk uitgangspunt voor het lectoraat Windenergie is de opvatting dat de afhankelijkheid van niet-duurzame energiebronnen (bijvoorbeeld fossiel of nucleair) een van de allergrootste wereldproblemen vormt. Dit is onder andere het gevolg van de milieu- en klimaatbelasting van niet-duurzame bronnen. Ook zijn conventionele energiebronnen eindig en vaak afkomstig uit  politiek instabiele regio's. Dit gaat gepaard met een continue onzekerheid wat betreft voorziening en prijsniveau.

Om deze problemen het hoofd te bieden wordt er meer en meer ingezet op duurzame energie. Alhoewel men mag aannemen dat de toekomstige duurzame energie voorziening zal gaan bestaan uit een mix van bronnen, behoort windenergie tot een van de meest veelbelovende opties. Dat heeft onder andere te maken met de relatief lage kosten en het grote potentieel van deze energiebron. Belangrijke randvoorwaarden voor de succesvolle ontwikkeling van windenergie zijn een nog verdere verlaging van de kosten/kWh en het verhogen van sociale acceptatie.

Doelstelling van het lectoraat

Het lectoraat Windenergie wil een bijdrage leveren aan het vervullen van deze randvoorwaarden, waarbij het zich in de eerste plaats richt op technologische oplossingen. Gezien het feit dat er vele technologische mogelijkheden zijn voor nog verdere kostprijsverlaging van off-shore windenergie en gezien het feit dat sociale acceptatie bij off-shore windenergie een aanmerkelijk minder groot probleem is dan bij on-shore toepassingen ligt het voor de hand in te zetten op off-shore windenergie.

Onze mensen