Dr. ir. Gerard Schepers

Gerard Schepers (1959) is afgestudeerd aan de TU Delft bij de afdeling Luchtvaart en Ruimtevaart Techniek. Daarna werkte hij als onderzoeker en coördinator aan meerdere grote (internationale) projecten bij de afdeling Windenergie van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Hij is in november 2012 gepromoveerd aan de TU Delft op de ontwikkelingen die de daaraan voorafgaande 25 jaar hebben plaatsgevonden op het gebied van zogenaamde ‘engineering modellen’ voor windenergie-aerodynamica.

Profielfoto-Gerard.png

Sinds november 2018 werkt Schepers twee dagen in de week als lector Windenergie bij de Hanzehogeschool Groningen. Lector Gerard Schepers heeft drie belangrijke doelen geformuleerd voor zijn lectoraat Windenergie. Hij wil de kosten van windenergie verlagen, de sociale acceptatie van windenergie vergroten en toekomstige professionals opleiden. Deze professionals dragen vervolgens bij aan de eerste twee doelen.

Het lectoraat Windenergie is verbonden aan het Instituut voor Engineering van de Hanzehogeschool Groningen en maakt tevens onderdeel uit van EnTranCe, Centre of Expertise Energy van de Hanze.

Dr. ir. Gerard Schepers

Publicaties

Lectoraat Windenergie