Over ons

EnTranCe | Centre of Expertise Energy - Hanzehogeschool Groningen

ENTRANCE zet zich in voor de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening. In ons expertisecentrum komen wetenschappers, studenten, bedrijven en maatschappelijke instellingen samen om kennis te delen. Samen zoeken we naar oplossingen die echt bijdragen aan de overgang naar schonere energiebronnen, de energietransitie. ENTRANCE stimuleert open innovatie, waarin de gebruiker van de energie de hoofdrol speelt. Ons motto is dan ook: ‘People in Power’.

Voor onze energie gaan we steeds minder steenkool, olie en gas gebruiken. We stappen over op duurzame energie, bijvoorbeeld van zonnepanelen, windmolens of afval. Dat is een enorme verandering, waar iedereen mee te maken krijgt. Bij ENTRANCE bekijken we die verandering vanuit diverse invalshoeken. Wat moet er technisch veranderen om altijd genoeg duurzame elektriciteit en warmte te hebben? Hoe kunnen en willen mensen bijdragen aan de energietransitie? Welke nieuwe regels en wetten hebben we nodig? En hoe beïnvloedt de overgang naar een duurzaam energiesysteem onze economie en arbeidsmarkt?

'People in Power'

Met ons toegepaste onderzoek geven we antwoord op de meest prangende vragen uit de praktijk en ontwikkelen we nieuwe oplossingen en ideeën voor de energietransitie. In onze testfaciliteiten – van geavanceerde meetopstellingen tot het 'living lab' Ameland – kijken we wat écht werkt. En met ons onderwijs leiden we de creatieve, multidisciplinaire versnellers van morgen op. In alles wat we doen, heeft de gebruiker van de energie de hoofdrol. Het motto van ENTRANCE is dan ook 'People in Power'.

Samenwerking

Op ENTRANCE werken we met bedrijven, ondernemers, (overheids)organisaties, onderzoekers en studenten succesvol samen aan hybride energiesystemen en aan toepassingen van alternatieve (bio)gassen. Maar ook aan de sociale en economische kant van energietransitie. Hoe vertellen we het verhaal en versterken we het draagvlak? Wat is er nodig om nieuwe energie geaccepteerd te krijgen? Hoe financieren we dat? Wat betekent dat voor businessmodellen en arbeidsmarkt?

Open innovatie

ENTRANCE is een publiek-private samenwerking die plek biedt voor open kennisdeling. Het begrip open innovatie wordt hier naar de praktijk vertaald. Innovatieve ideeën worden uitgewisseld met bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen. ENTRANCE stimuleert innovatie, waardoor wij de energietransitie versnellen én de kenniseconomie in Noord-Nederland versterken. Wil je meer weten? We openen regelmatig onze deuren. Je bent van harte welkom bij ons Open Huis, tijdens onze Barn Talks of in de Energy Barn. 

ENTRANCE – Centre of Expertise Energy is onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen en New Energy Coalition.

Locaties:

Proeftuin:
Zernikelaan 17
9747 AA Groningen

Energy Academy Europe:
Nijenborgh 6
9747 AG Groningen

Initiatiefnemers
ENTRANCE is een initiatief van:

Deze proeftuin bouwt voort op onderzoek dat plaatsvond binnen RenQi, waarin DNV GL, TNO en de RUG samenwerkten.