Duurzaamheid

windmolen nederland.jpg

​Duurzaamheid is één van de pijlers binnen het Kenniscentrum NoorderRuimte. Voor ons is duurzaamheid een basisvoorwaarde. Door middel van praktijkgericht onderzoeken leveren we een wezenlijke bijdrage aan een duurzame fysieke leefomgeving.

Ontwerpers en beslissers nemen in het kader van het verduurzamen van de gebouwde omgeving belangrijke beslissingen om bestaande dorpen, wijken en gebouwen naar Nul-op-de-Meter te kunnen brengen, energie uit duurzame bronnen op te kunnen wekken en slimmer met grondstoffen om te kunnen gaan (resource efficiency). Ook bewoners en eigenaren nemen steeds meer het initiatief om individueel of collectief maatregelen te nemen. Naast maatregelen die meehelpen om globale klimaatverandering af te remmen (mitigatie), worden er in dit verband ook maatregelen genomen om de gebouwde omgeving aan te passen aan de gevolgen (adaptatie) van de klimaatverandering (onder andere overstromingen en hete periodes). In het licht van deze belangrijke ontwikkelingen moeten onze (her)ontwerpen duurzaam zijn.