Leefbaarheid

Leefbaarheid vliegers

De leefomgeving is de ruimte waarin mensen activiteiten ontplooien zoals wonen, werken, het aangaan van sociale contacten en het ontvangen van zorg. De kwaliteit van de relatie tussen de mens en zijn leefomgeving drukken wij uit in de leefbaarheid van die omgeving. Kenniscentrum NoorderRuimte richt zich door praktijkgericht onderzoek op verschillende aspecten van leefbaarheid. Op deze manier dragen wij bij aan een leefbare samenleving in Noord-Nederland.

Hoe wij die kwaliteit definiƫren en ervaren hangt van veel verschillende zaken af. Niet alleen omdat wij vaak heel individuele voorkeuren hebben, maar ook omdat er veel verschillende factoren invloed uitoefenen op die kwaliteit.

Voor meer kennis over de relatie tussen de mens en zijn leefomgeving in Noord-Nederland richt Kenniscentrum NoorderRuimte zich op de aspecten van leefbaarheid zoals weergegeven in de afbeelding hiernaast.

Figuur duurzaamheid

Ontwikkelingen die in Noord-Nederland van invloed zijn op de leefbaarheid zijn bijvoorbeeld:

  • de aardbevingen (erfgoed en veiligheid);
  • de aan- of afwezigheid van goed internet of openbaar vervoer (infrastructuur en voorzieningen);
  • de bevolkingsdaling die soms zorgt voor afname van de organisatiekracht, het voorzieningen niveau en leegstaand vastgoed (organisatiekracht, voorzieningen en vastgoed);
  • het wegtrekken van jongeren en de vergrijzing (economie en organisatiekracht);
  • de winning van energie door windmolens, zonneparken, etc. (milieu).

Uitgangspunt bij ons onderzoek naar deze aspecten en hun onderlinge samenhang blijft hun invloed op onze leefomgeving en de kwaliteit van de relatie die wij als bewoners met haar aangaan.