shane-rounce-DNkoNXQti3c-unsplash.jpg

Arbeidsparticipatie

​​​​Het Lectoraat Arbeidsparticipatie wil door middel van onderzoek en innovatie een bijdrage leveren aan verdere verhoging van de arbeidsparticipatie en terugdringing van de werkloosheid op de noordelijke arbeidsmarkt. Dit doet het lectoraat onder meer door zich te richten op moeilijk bemiddelbare groepen.

Arbeid is belangrijk voor het materiële en immateriële welbevinden. Door middel van arbeid kan men zelfstandig in zijn inkomen voorzien. Arbeid verlicht daarmee financiële noden. Te weinig geld om rond te komen is een stressfactor die een grote aanslag pleegt op het psychisch welbevinden en sociale relaties onder druk zetten. Maar arbeid biedt meer dan een inkomen alleen. Het sluit aan op de menselijke behoefte om zich te ontwikkelen. Arbeid biedt sociale contacten en een dag- en nachtstructuur. Arbeid doet een beroep op cognitieve functies zoals geheugen en concentratie, waardoor iemand beter in zijn vel komt te zitten. En niet minder belangrijk, iemand die werkt voldoet aan de maatschappelijke norm van autonoom individu die niet afhankelijk is van instituties als sociale diensten of andere uitkeringsinstanties.

Meer dan 1 miljoen burgers zijn echter verstoken van arbeid. Het is belangrijk dat werklozen zo snel mogelijk weer aan het werk komen. Gelukkig vinden ze steeds beter de weg naar betaald werk. Instellingen als UWV en sociale diensten helpen hen daarbij. Het kan echter altijd beter. Maar hoe? De sociale diensten van de vier grote noordelijke gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden buigen zich regelmatig over deze vraag. Ze zijn daarbij in contact gekomen met de Hanzehogeschool Groningen. Immers bij het beantwoorden van deze hoe-vraag is ook een rol weggelegd voor onderzoek en praktijkinnovatie. Gezamenlijk hebben zij de basis gelegd voor het bijzondere Lectoraat Arbeidsparticipatie.​​​