Startup EDR_Oldenburg Innovatiedorp.jpg

Regionaal Innovatie Vermogen

Het lectoraat Regionaal Innovatie Vermogen onderzoekt de manier waarop ondernemers innovatie binnen hun eigen bedrijf initiëren en de mate waarin de omgeving – het regionale innovatie ecosysteem – het innovatievermogen van bedrijven kan versterken. Door samen te werken en de uitkomsten te delen, wordt kennis uitgewisseld en leren alle partijen in het ecosysteem. Op die manier wordt het innovatievermogen van bedrijven en de regio vergroot.

Focus van het lectoraat

De focus van het lectoraat Regionaal Innovatie Vermogen ligt de komende jaren op:

 • Het onderzoeken hoe bedrijven besluiten tot innovatie en welke rol het regionale innovatie ecosysteem daarbij speelt;
 • Het evalueren in hoeverre het regionale innovatie ecosysteem daadwerkelijk de innovatie van bedrijven bevordert, met aandacht voor de rol van overheden en kennisinstellingen, zoals de Hanzehogeschool Groningen;
 • Het ontwikkelen van interventies, instrumenten en nieuwe kennis gebaseerd op de bevindingen uit de hierboven genoemde onderwerpen met als doel zowel de innovatie van bedrijven te versterken als het innovatie ecosysteem dat deze innovatie moet faciliteren, te verstevigen.

Rol van familiebedrijven in ecosysteem

Het lectoraat Regionaal Innovatie Vermogen onderzoekt ook de specifieke rol van familiebedrijven in het ecosysteem. Omdat familiebedrijven diep geworteld zijn in de regio, spelen ze een belangrijke rol in de ontwikkeling van de omgeving. Het lectoraat onderzoekt welke leidende rol eigenaren van familiebedrijven hebben of zouden kunnen oppakken in het ecosysteem, en onder welke condities zij dit doen.

Samenwerken met (familie)bedrijven

Het lectoraat Regionaal Innovatie Vermogen nodigt (familie)bedrijfsondernemers uit om samen te werken, om op die manier het innovatievermogen van deze bedrijven en de regio te vergroten. Vragen hierbij zijn:

 • Vanuit welke visie en waarden stuur je als ondernemer innovatie binnen je bedrijf aan? Hoe vertaalt zich dit in de organisatie en wat levert innovatie op?
 • Op welke wijze werk je als ondernemer aan je eigen professionele ontwikkeling? Welke rol spelen netwerken in het leren van andere bedrijfsondernemers?
 • Waarom en hoe besluit je als ondernemer om wel/niet actief deel te nemen aan een innovatie netwerk en welke argumenten spelen daarin een rol? Wordt er wederkerig geleerd?
 • Wat levert deelname aan een innovatie netwerk het bedrijf op?
 • Wat is je rol als ondernemer in een ecosysteem? En hoe verhoudt deze zich tot de andere stakeholders in het ecosysteem?
 • In hoeverre dragen innovatieve, succesvolle (familie)bedrijven bij aan het ecosysteem?
 • Welke ontwerpcriteria dragen bij aan een ecosysteem met impact?
 • Wat zijn de regionale/lokale omgevingsfactoren die van invloed zijn op het ecosysteem en nabijgelegen netwerken?
 • Dragen ecosystemen ook echt bij aan een brede welvaart of alleen aan economische welvaart?
 • Welke impact wil je met een ecosysteem bereiken? Welke prioriteiten stellen ondernemers en beleidsmakers?