Dr. Mira Bloemen-Bekx

Sinds 1 oktober 2023 is dr. Mira Bloemen-Bekx lector Regionaal Innovatie Vermogen binnen het Centre of Expertise Ondernemen, Hanzehogeschool Groningen. Het lectoraat Regionaal Innovatie Vermogen onderzoekt de manier waarop ondernemers innovatie binnen hun eigen bedrijf initiëren en de mate waarin de omgeving – het regionale innovatie ecosysteem – het innovatievermogen van bedrijven kan versterken.

Mira is gepromoveerd op het gebied van Ondernemerschap en Familiebedrijven. Haar interesse ligt bij (familie)bedrijfseigenaren met een lange termijn perspectief die het bedrijf aansturen vanuit hun visie en waardes. Onderwerpen waar ze zich mee bezig houdt zijn midden-klein(familie)bedrijf, eigenaarscompetenties, impactgedreven innovatie en het regionale ecosysteem.

Mira Bloemen-Bekx: 
"Innovatie is nodig om de continuïteit van een bedrijf te kunnen waarborgen, winst is nodig om te kunnen innoveren, een goed lopend bedrijf is nodig om winst te maken en competente eigenaren zijn nodig om hun bedrijven te kunnen leiden en veranderen. Innovatie is onmisbaar voor oplossingen die houdbaar zijn voor de lange termijn, die samen aangepakt worden en die daarbij niet het milieu aantasten."
 

HANZE240166_Mira-Bloemen-1.jpg

Na een lange carrière in het management van het hoger onderwijs, waaronder het opzetten van een bachelor Ondernemerschap en Retail Management, heeft Mira haar hart gevolgd en gekozen voor een vervolg van haar loopbaan binnen praktijkgericht onderzoek. In haar onderzoek staat de vraag in de dagelijkse praktijk van mensen, bedrijven of organisaties centraal. Aan het onderzoek van haar proefschrift lag zo’n praktijkvraag op het gebied van opvolging in het familiebedrijf ten grondslag. Hieruit heeft ze geleerd dat opvolging en innovatie van belang zijn voor de continuïteit van bedrijven en dat eigenaren hierin een belangrijke rol spelen.
Voor haar proefschrift ontving ze de Best Doctoral Dissertation Award van de Family Firm Institute.

Mira is verbonden aan de Grossman School of Business vanwege haar betrokkenheid bij de Schlesinger Family Enterprise Case Competition van de University of Vermont, USA.